splash image

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Piráti České Budějovice | | zastupitelstvo

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

Podle posudku, který mají Piráti k dispozici a který již v minulosti poskytli všem členům Zastupitelstva města České Budějovice, církev nikdy pozemky na Děkanských polích nevlastnila, nemohly tedy být předmětem vyvlastnění ani restitucí. Současný obrat rady města okomentovala předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Kudláčková:

„Klub Pirátů nesouhlasí s návrhem rady na nepodání žaloby ve věci vlastnictví Děkanských polí. Nesplnění úkolu zastupitelstva z 10. 5. 2021 primátorem, který zněl „podání žaloby na určení vlastnického práva“ považujeme za vážný problém. Podle našich informací se rada města řídí doporučením právní zástupkyně města. Po krátkém seznámení s obsahem doporučení konstatujeme, že toto doporučení nic podstatně nového nepřináší. Hledá důvody, proč žalobu nepodat místo toho,aby hledalo důvody a cestu, jak ji podat. Celá věc tedy znovu zamíří na jednání zastupitelstva, a to považujeme za nešťastné a nesprávné. Děje se tak navíc v mimořádně krátkém čase, snad aby se zastánci nároků města nemohli připravit na opakované jednání. Zdůrazňujeme, že v případě Děkanských polí se nejedná z našeho pohledu o restituční záležitost, ale spor o historický majetek města. Město a církev v roce 1548 dokázalo postupovat na Děkanských v duchu „přátelského urovnání“, jak praví litera smlouvy, a v tomto duchu by primátor a členové rady města měli umět jednat a hájit městská práva,“ uvedla Zuzana Kudláčková.

O případu informoval zastupitelský klub Pirátů z Českých Budějovic v několika tiskových zprávách a článcích na webu:

zastupitelstvo

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

INFORMACE Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace ze 3 proběhlých komisí rady města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice