splash image

Piráti z Českých Budějovic hlásí úspěch, na jejich návrh se bude město u soudu domáhat vlastnických práv na pozemky původního Děkanského dvora

Piráti České Budějovice | | zastupitelstvo

Město České Budějovice se bude soudit o pozemky podél obou stran Plavské silnice, původního Děkanského dvora. Vyplývá to ze schváleného usnesení dnešního jednání zastupitelstva. Případem se dlouhodobě zabývá zastupitel Josef Špak a s ním také celý zastupitelský klub Pirátů, přičemž jejich cílem vždy bylo vyjasnit dva proti sobě stojící odborné názory, chovat se jako správní hospodáři a předat celou záležitost soudu, aby právě soud mohl definitivně rozhodnout.

Josef Špak (Piráti) vydal v průběhu času několik vyjádření a vysvětlujících textů v této věci, viz Město možná vlastní pozemky za stovky milionů korun, ale nehlásí se k nim z 24. 3. 2021, Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích z 8. 4. 2021 a Zastupitelstvo v pondělí rozhodne, jestli se přihlásí o pozemky na Děkanských polích z 4. 5. 2021.

„Jsem skutečně rád, že se mně a mým kolegům v zastupitelském klubu Pirátů podařilo shromáždit potřebné podklady a předat je ostatním zastupitelům města v přesvědčivé podobě, takže se dočkáme nezávislé a definitivní odpovědi soudu. Dlouhodobě poukazujeme na to, že město se musí chovat jako správný hospodář a když je zde nějaká šance, tak je nutné ji využít,“ okomentoval Josef Špak dnešní rozhodnutí zastupitelů.

Dále upozornil na to, že soudní výlohy jsou takřka zanedbatelné proti tomu, co může město získat.

„V případě Děkanských polí jsou náklady na právní zastoupení a celý soudní proces vyčísleny odhadem na 100 až 200 tisíc korun, přičemž pozemky mohou mít hodnotu i ve stovkách milionů korun. Bez ohledu na soudní rozhodnutí má tedy určitě smysl pokusit se tyto pozemky získat, aby mělo město České Budějovice větší možnost rozhodovat o tom, jakým způsobem budou v budoucnosti využity. Děkujeme všem zastupitelům, kteří náš návrh podpořili a toto umožnili,“ dodal Josef Špak.

O práci v českobudějovickém zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na na Facebooku a zde na webu.

zastupitelstvo

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice