splash image

Zastupitelstvo v pondělí rozhodne, jestli se přihlásí o pozemky na Děkanských polích

Piráti České Budějovice | | zastupitelstvo

Na jednání Zastupitelstva města České Budějovice dojde 10. května mimo jiné k rozhodnutí, zda se město bude domáhat svého vlastnického práva k pozemkům podél obou stran Plavské silnice, původního Děkanského dvora. Podle dostupných informací bylo město vlastníkem po více než 400 let.

Celým případem se dlouhodobě zabývá zastupitel Josef Špak (Piráti), viz jeho vyjádření Město možná vlastní pozemky za stovky milionů korun, ale nehlásí se k nim z 24. 3. 2021 a Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích z 8. 4. 2021.

„Komunistický převrat mnohé majetkové vztahy zpřetrhal, a vyrovnat se s touto minulostí není jednoduché. V pondělí 3. května byly veřejně zpřístupněny podklady pro rozhodování zastupitelů. K předchozím odborným posouzením nyní přibylo vyjádření právního oddělení radnice, které naznačuje možnosti postupu. Piráti k tomuto bodu připravili doplňující dokumentaci,“ uvedl Josef Špak. Tato dokumentace je k dispozici zde.

Cílem zastupitelského klubu Pirátů v Českých Budějovicích je snaha o nezávislé rozhodnutí ohledně vlastnictví. Chtějí, aby rozhodl soud.

„Vlastnictví je nepromlčitelné. Je dána důvodná pochybnost o tom, komu vlastnické právo náleží. Zastupitelé by měli schválit návrh na podání žaloby. Tím umožníme, aby se touto otázkou mohl zabývat nezávislý soud a definitivně ji rozhodnout. Preferoval bych smírné řešení, ale zatím k němu není vůle,“ dodal Josef Špak.

Zasedání zastupitelstva města bude přenášeno živě 10. 5. 2021 od 9 hodin. Piráti se budou celému případu i nadále věnovat a informovat o nových skutečnostech.

zastupitelstvo

INFORMACE Z DUBNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace ze čtyř proběhlých komisí rady města, které zasedly v dubnu k projednávání svých programů.

Velký úspěch na pondělním zastupitelstvu

Kromě běžného programu zastupitelstvu města, které se konalo v pondělí 10. května 2021, jsme si na zasedání připravili a prosadili dva naše body, na kterých jsme již delší dobu usilovně pracovali. A je potřeba říci, že šlo opravdu o velká témata - ekonomické a morální.

Piráti z Českých Budějovic hlásí úspěch, na jejich návrh se bude město u soudu domáhat vlastnických práv na pozemky původního Děkanského dvora

Město České Budějovice se bude soudit o pozemky podél obou stran Plavské silnice, původního Děkanského dvora. Vyplývá to ze schváleného usnesení dnešního jednání zastupitelstva. Případem se dlouhodobě zabývá zastupitel Josef Špak a s ním také celý zastupitelský klub Pirátů, přičemž jejich cílem vždy bylo vyjasnit dva proti sobě stojící odborné názory, chovat se jako správní hospodáři a předat celou záležitost soudu, aby právě soud mohl definitivně rozhodnout.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice