splash image

Zastupitelstvo v pondělí rozhodne, jestli se přihlásí o pozemky na Děkanských polích

Piráti České Budějovice | | zastupitelstvo

Na jednání Zastupitelstva města České Budějovice dojde 10. května mimo jiné k rozhodnutí, zda se město bude domáhat svého vlastnického práva k pozemkům podél obou stran Plavské silnice, původního Děkanského dvora. Podle dostupných informací bylo město vlastníkem po více než 400 let.

Celým případem se dlouhodobě zabývá zastupitel Josef Špak (Piráti), viz jeho vyjádření Město možná vlastní pozemky za stovky milionů korun, ale nehlásí se k nim z 24. 3. 2021 a Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích z 8. 4. 2021.

„Komunistický převrat mnohé majetkové vztahy zpřetrhal, a vyrovnat se s touto minulostí není jednoduché. V pondělí 3. května byly veřejně zpřístupněny podklady pro rozhodování zastupitelů. K předchozím odborným posouzením nyní přibylo vyjádření právního oddělení radnice, které naznačuje možnosti postupu. Piráti k tomuto bodu připravili doplňující dokumentaci,“ uvedl Josef Špak. Tato dokumentace je k dispozici zde.

Cílem zastupitelského klubu Pirátů v Českých Budějovicích je snaha o nezávislé rozhodnutí ohledně vlastnictví. Chtějí, aby rozhodl soud.

„Vlastnictví je nepromlčitelné. Je dána důvodná pochybnost o tom, komu vlastnické právo náleží. Zastupitelé by měli schválit návrh na podání žaloby. Tím umožníme, aby se touto otázkou mohl zabývat nezávislý soud a definitivně ji rozhodnout. Preferoval bych smírné řešení, ale zatím k němu není vůle,“ dodal Josef Špak.

Zasedání zastupitelstva města bude přenášeno živě 10. 5. 2021 od 9 hodin. Piráti se budou celému případu i nadále věnovat a informovat o nových skutečnostech.

zastupitelstvo

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice