splash image

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Josef Špak | | zastupitelstvo

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

„Rozhodně nejsme ve stavu, kdy by proti sobě stály dva rovnocenné odborné posudky a museli jsme trávit další čas a peníze teoretizováním, zda má město hájit zájmy občanů a starat se o svěřený majetek. Už před vyhotovením shrnujícího posudku byla dána důvodná pochybnost, která má řádného hospodáře přimět k aktivitě,“ uvedl k novým informacím Josef Špak, který také nový posudek Marka Starého rozeslal 7. dubna 2021 všem zastupitelům města České Budějovice. Je k dispozici zde.

„Nyní je to ještě jednoznačnější. Je zde závažná odborná kritika studie Západočeské univerzity v Plzni. Její argumentace je zčásti nepodložená nebo si sama odporuje (má vnitřní rozpor). To je podstatná vada, kterou by měl umět rozpoznat i neodborník s logickým myšlením. Bez ohledu na nespornou odbornost autorů studie plzeňské univerzity pro mě jako zastupitele nemá velkou přidanou hodnotu. Selhává v klíčové části na stranách 8 až 10, od které se odvíjí její zbytek. Dá se přirovnat k domu postavenému na špatných základech. Ta teorie prostě stojí na vodě. Některé otázky, například problematiku tzv. vydržení, navíc vůbec neřeší. Je mi záhadou, proč si město tuto práci cení na padesát tisíc korun,“ doplnil Josef Špak.

Piráti se budou celému případu i nadále věnovat a informovat o nových skutečnostech.

zastupitelstvo

Piráti podpořili budějcký Majáles

V pondělí 22. března se sešlo zastupitelstvo města na svém 19. zasedání. Na programu je tentokrát 23 bodů, které je nutné projednat a prodiskutovat. Hned druhý bod programu je z pohledu obyvatel jistě zajímavý - Schvalování dotace pro letošní Majáles.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice