splash image

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Josef Špak | | zastupitelstvo

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

„Rozhodně nejsme ve stavu, kdy by proti sobě stály dva rovnocenné odborné posudky a museli jsme trávit další čas a peníze teoretizováním, zda má město hájit zájmy občanů a starat se o svěřený majetek. Už před vyhotovením shrnujícího posudku byla dána důvodná pochybnost, která má řádného hospodáře přimět k aktivitě,“ uvedl k novým informacím Josef Špak, který také nový posudek Marka Starého rozeslal 7. dubna 2021 všem zastupitelům města České Budějovice. Je k dispozici zde.

„Nyní je to ještě jednoznačnější. Je zde závažná odborná kritika studie Západočeské univerzity v Plzni. Její argumentace je zčásti nepodložená nebo si sama odporuje (má vnitřní rozpor). To je podstatná vada, kterou by měl umět rozpoznat i neodborník s logickým myšlením. Bez ohledu na nespornou odbornost autorů studie plzeňské univerzity pro mě jako zastupitele nemá velkou přidanou hodnotu. Selhává v klíčové části na stranách 8 až 10, od které se odvíjí její zbytek. Dá se přirovnat k domu postavenému na špatných základech. Ta teorie prostě stojí na vodě. Některé otázky, například problematiku tzv. vydržení, navíc vůbec neřeší. Je mi záhadou, proč si město tuto práci cení na padesát tisíc korun,“ doplnil Josef Špak.

Piráti se budou celému případu i nadále věnovat a informovat o nových skutečnostech.

zastupitelstvo

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice