splash image

Velký úspěch na pondělním zastupitelstvu

Jan Hošek | | zastupitelstvočeskébudějoviceúspěch

Kromě běžného programu zastupitelstvu města, které se konalo v pondělí 10. května 2021, jsme si na zasedání připravili a prosadili dva naše body, na kterých jsme již delší dobu usilovně pracovali. A je potřeba říci, že šlo opravdu o velká témata - ekonomické a morální.

Prvním z nich byla kauza “Děkanské pole”. Tomuto tématu se nejvíce, dlouhodobě a především velice pečlivě věnoval Josef Špak (Piráti). Jde o lukrativní pozemky mezi Budějovicemi a Novým Roudným o rozloze 38 hektarů, které jsou v současné době na základě restituce ve vlastnictví církve.

Zároveň je ale vypracován posudek, jehož autorem je Marek Starý z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se odvolává na dohodu ze 16. století mezi městem a farářem, kde je jasně uvedeno, že město dává tyto pozemky církvi pouze do užívání, nejde tedy o kupní smlouvu. A z této teze tak vyplývá i stávající právo města na tyto pozemky.

Věc je to velmi složitá a dle našeho názoru nezbývá nic jiného, než aby o vlastnictví pozemků rozhodl soud. Hodnota pozemků je vyčíslena posudkem znalce na více než 140 milionů korun. Náklady na tento soudní spor jsou odhadnuty na 100-200 tisíc korun. Soud může samozřejmě rozhodnout i v neprospěch města, ale dle našeho názoru jde o přijatelné finanční riziko. Pokud soud rozhodne ve prospěch Budějovic, získání pozemků v tak velké hodnotě by bylo samozřejmě velkým úspěchem.

Velmi se divíme tomu, že radnice se soudnímu sporu o určení vlastnictví tak velmi brání. Ukázalo se to i na velmi vypjatém a emotivním jednání zastupitelstva k tomuto bodu. Především více než hodinová úvodní přednáška náměstka primátora Tomáše Bouzka (Spol.pro Bud. - Lidovci a TOP09) byla spíše hledáním všech možných důvodů, proč do soudního sporu nejít. Chvílemi připomínal spíše advokáta, který stojí na straně církve a nikoliv představitele města a člena Rady města, který by se měl především jako dobrý hospodář snažit pozemek získat pro města.

Nakonec hlasování zastupitelů (23 ze 45) rozhodlo a pověřilo radnici, aby připravilo soudní spor, který by definitivně rozhodl o skutečném vlastníkovi těchto pozemků. O tom, že šlo opravdu o velké téma svědčí i potlesk, který po úspěšném hlasování zazněl v zasedací místnosti města, což se často nestává.

Dalším naším bodem, který pečlivě připravil Jaroslav Hansal (Piráti) byl návrh na odejmutí čestného občanství pro pro Antonína Zápotockého, Václava Noska, Zdeňka Nejedlého a Zdeňka Fierlingera. K naší iniciativě se následně tak trochu narychlo na zastupitelstvu samostatně připojit Šimon Heller (Spol.pro Bud. - Lidovci a TOP09), s návrhem na odebrání stejné pocty pro Valentinu Těreškovovou.

Chápeme, že jsou na světě důležitější problémy, než řešení čestného občanství města, ale pokud žijí oběti těchto osob a jejich příbuzní, myslíme si, že je velkým morálním problémem, že strůjci zločinů z padesátých let jsou takto městem stále oceňování. Nechápeme čestné občanství jako nějaký mrtvý dokument o historické době, ale jako skutečné ocenění těch nejlepších z nejlepších. A tam by dle našeho soudu skutečně neměli být strůjci justičních vražd.

Po delší diskuzi a odmítnutí návrhu komunistickými zastupiteli, byl náš návrh velkou většinou přijat. Naopak návrh týkající se kosmonautky Valentiny Těreškovové přijat nebyl.

Z dalších významných bodů na programu zastupitelstva upozorňujeme na zvolení Viktora Lavičky (ANO) na předsedu kontrolního výboru, se kterým zásadně nesouhlasíme. Na neschopnost radnice připravovat a dotahovat velké stavební projekty upozornil Martin Kuba (ODS) v případě nezvládnuté, špatně připravené a protahující se stavy tunelu pod vlakovým nádražím. Oba problémy budeme také důkladně sledovat.

Dvanáctihodinové zasedání zastupitelstva skončilo své jednání ve 21 hodin a znovu se ukázalo, že i z opozice můžeme významně ovlivnit chod města tam, kde stávající koalice selhává. Usilovně jsme pracovali a máme opravdu velkou radost, že se nám naše návrhy podařilo zastupitelstvem protlačit a děkujeme všem, kteří nám pomáhali nebo pro naše návrhy hlasovali.

zastupitelstvočeskébudějoviceúspěch

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice