Články

Velký úspěch na pondělním zastupitelstvu

Velký úspěch na pondělním zastupitelstvu

Kromě běžného programu zastupitelstvu města, které se konalo v pondělí 10. května 2021, jsme si na zasedání připravili a prosadili dva naše body, na kterých jsme již delší dobu usilovně pracovali. A je potřeba říci, že šlo opravdu o velká témata - ekonomické a morální.

Piráti z Českých Budějovic hlásí úspěch, na jejich návrh se bude město u soudu domáhat vlastnických práv na pozemky původního Děkanského dvora

Piráti z Českých Budějovic hlásí úspěch, na jejich návrh se bude město u soudu domáhat vlastnických práv na pozemky původního Děkanského dvora

Město České Budějovice se bude soudit o pozemky podél obou stran Plavské silnice, původního Děkanského dvora. Vyplývá to ze schváleného usnesení dnešního jednání zastupitelstva. Případem se dlouhodobě zabývá zastupitel Josef Špak a s ním také celý zastupitelský klub Pirátů, přičemž jejich cílem vždy bylo vyjasnit dva proti sobě stojící odborné názory, chovat se jako správní hospodáři a předat celou záležitost soudu, aby právě soud mohl definitivně rozhodnout.

Proč chceme odebrat čestné občanství Zápotockému a spol.?

Proč chceme odebrat čestné občanství Zápotockému a spol.?

České Budějovice mají několik možností, jak ocenit občany, kteří se zasloužili o město nebo se jinak osobně vyznamenali. Jsou jimi “Cena města” udělovaná od roku 1998, vyznamenání primátora města, medaile Za statečnost a medaile Za zásluhy, které se udělují od roku 2008. A nakonec pak tradiční čestné občanství, které je v Budějcích udělováno od roku 1807. Po roce 1948 docházelo k udělování čestného občanství jen výjimečně, spíše je nahrazoval čestný odznak města. Od roku 1979 nebylo čestné občanství uděleno.

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.