splash image

Budějcké zastupitelstvo očima Pirátů

Lukáš Hypša | | zastupitelstvobudějovice

Informovanost lidí je pro Piráty jedna z hlavních priorit, proto vám přinášíme shrnutí zasedání městského zastupitelstva ze dne 16.9. Projednávali jsme například kontroverzní téma letiště, plánovanou rekonstrukci kulturního domu Slávie nebo přípravu k projektu Vltavské cyklostezky. Došlo také k obměně našeho klubu, po rezignaci Adély Kučerové se k nám připojil Pirát Josef Špak. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 4.11., o kterém vás budeme samozřejmě také informovat. Budeme ale moc rádi, když se přijdete podívat a třeba nám při vystoupení občanů sdělíte váš názor na věc, který je pro nás zásadní.

Začátek

Začátek zasedání se odehrál v obřadní síni, kde primátor předal Cenu statutárního města za rok 2018 podnikateli Václavu Študlarovi, který si v historické budově Solnice otevřel restauraci. Pan Študlar odměnu v podobě 50 000 Kč věnoval neziskovým organizacím, klobouk dolu.

V rámci jednání o programu jsme se snažili prosadit pevný čas konce zasedání, například v 19:00. Pro dořešení zbytku programu bychom se sešli za pár dní znovu, například v sobotu. Zastupitelstvo ale rozhodlo projednat celý program na jeden zátah, což ale nakonec znamenalo 14 hodin dlouhé jednání a absenci deseti zastupitelů v pozdnějších hodinách jednání. Jak řekl náš zastupitel Jan Nepomuk Piskač, takovýto řešení je nevkusné.

V nultém bodě také zastupitel Kuba (ODS) předložil bod týkající se osvobození seniorů od poplatků za odpad. Na následující hodinu se projednávání zaseklo, když pan Kuba emotivně u řečnického pultu před kamerou Jihočeské televize vysvětloval, proč tento bod zařadit. Následná debata se často ani netýkala tématu, na což jsme upozorňovali. Při hlasování se ale zjistilo, že se pan Kuba vlamoval do otevřených dveří, když byl bod bez sebemenších problémů schválen.

Letiště, informace, schválení vyslání zástupců města

Nejžhavějším tématem celého zastupitelstva bylo letiště (o kterém jsme psali už v červnu). Na programu bylo schvalování zástupců města na valnou hromadu společnosti, která se sejde 7.10. Dále se schvalovali nominanti města do dozorčí rady této společnosti. Poslední dobou se uvažuje o prodání podílu města druhému z členů společnosti, tedy kraji, s čímž budějovičtí Piráti naplno souhlasí. Podle nás nemá projekt žádný potenciál, dosud vynaložené neinvestiční peníze byly naprosto zbytečně promrhané a připravovaný příspěvek 70 milionů z pokladny města by byl jen dalším selháním v tomto deset let trvajícím omylu.

Výbor pro VS a IT

Na zasedání se nám také podařilo prosadit našeho nového zastupitele Josefa Špaka na pozici nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie. “Hlavní pro mě bude zpětná vazba občanů, jejíž zpracování není dostatečně efektivní. Budu pokračovat v tom, co začal předchozí předseda L. Mareš, ale přinesu i nové věci.”, říká Josef ke svému zvolení.

Diskutovalo se také o roli výboru a jeho práci, někteří zastupitelé měli k tomuto orgánu skeptický pohled a mluvili o jeho zrušení, protože prý městský odbor pro IT v čele s panem Křížem stačí. O opaku ale svědčí výsledky tohoto výboru, jako je zabezpečení městského webu, software pro participativní rozpočet (o kterém jsme také psali), nebo zklidnění dopravy na náměstí během adventu. V souvislosti s posledním bodem se zastupitelstvo také shodlo na uzavření náměstí pro motorová vozidla během Štědrého dne, kde každý rok probíhá sraz motorkářů.

Vystoupení občanů

Po přestávce na oběd začal bod, který se pravidelně zařazuje do programu na 13:00 - vystoupení občanů. Podle nás jde o jeden z nejdůležitějších bodů celého zasedání, vždyť názor a přání občana je to, z čeho by měla vycházet práce každého zastupitele. Proto nás mrzelo, když po dobu vystoupení byla řada zastupitelských židlí prázdná.

Memorandum k cyklostezce

Zastupitelstvo schválilo memorandum k přípravě Vltavské cyklostezky, která má být dlouhá 150 km a na jejíž výstavbě se dohodlo již 16 dotčených obcí. Schválení tohoto bodu mělo naší plnou podporu, záměr projektu hodnotíme velmi kladně. I tak ale chceme projekt kontrolovat, klíčovým bude například materiál použitý při stavbě, což se odrazí na výsledném dopadu na životní prostředí a krajinu kolem. Více se dozvíte v našem článku o připravované cyklostezce.

KD Slávie

S naší podporou také zastupitelstvo schválilo vypsání zakázky na rekonstrukci kulturního domu Slávie. Zajímavé je, jakým způsobem se připravovalo zadání projektu. Město se totiž vydalo cestou tzv. soutěžního dialogu, ve kterém zadání bude spoluvytvářet za účasti několika soukromých subjektů, například architektonických ateliérů. Součástí řešení by mělo být i okolí domu, tedy letní podium a také nábřeží, kde se uvažuje o přístupu k vodě.

Konečná investice by neměla přesáhnout 400 mil. Kč. O tématu brzy vydáme samostatný článek, tak nás nepřestávejte sledovat.

Dotace hasičům z Kaliště

Podpořili jsme také mimořádnou dotaci pro dobrovolné hasiče v Kališti ve výši 212 000 Kč. Důvodem je nákup nové motorové stříkačky místo staré, nefunkční. “Sám jsem dřív byl dobrovolný hasič. Hasiči bez stříkačky jsou jako fotbalisté bez míče.”, komentuje s úsměvem náš zastupitel Honza Hošek. Letos si navíc hasiči v Kališti připomínají 120 let od založení místního spolku.

Na zastupitelstvo také přišla stížnost od obyvatelky z ulice Krajinská kvůli rušení nočního klidu, především v zábavním klubu Paradox. Tímto tématem se budou Piráti dále zabývat.

zastupitelstvobudějovice

Krajské volby 2020

ZPRÁVA Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů. Konečně se tedy opět po koronavirové krizi rozběhl standardní provoz komisí. Přinášíme vám krátký report z 6 aktivních komisí města. Přes prázdniny se většina komisí scházet nebude.

Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice