splash image

Proslov pirátského zastupitele MUDr. Lukáše Mareše k tématu Sportovní hala na zastupitelstvu města 10. prosince 2018.

MUDr. Lukáš Mareš | |

Vážené zastupitelky a zastupitelé, dovolte mi se vyjádřit k tématu Sportovní hala. Už je tady zase. Problém, který se posledních 6 let vine Budějovicemi jako červená nit.

Už ten začátek byl prapodivný. Rada města na svém zasedání dne 18.4.2012 s panem Thomou jako primátorem schválila záměr výstavby centra halových sportů v místě stávající sportovní haly a deklarovali spolupráci s občanským sdružením Volejbalový klub.

Součástí bodu byla prezentace „Návrhu hmotové studie“ od Ateliéru 8000. Tehdy ještě pan Střítecký osobně přišel na zasedání rady a hmotovou studii odprezentoval.

Zajímavou zajímavostí je, že vizuální podoba této hmotová studie (která byla vypracovaná na základě iniciativy Volejbalového klubu) byla totožná s vítězným návrhem později uspořádané soutěže – s ježkem (i když byly výsledky známé až v březnu 2013). Soutěž, pro připomenutí, byla Úřadem pro ochranu veřejné soutěže zrušená kupodivu proto, že se ani jeden z přihlášených projektů nevešel do cenového limitu 270 milionů s DPH.

Shrnuto: Ateliér 8000 má prošlapanější cestu, než jakýkoli jiný architektonický salón ve městě.

Další sled událostí neznám. Nicméně se domnívám, že mohl probíhat zhruba následovně:

Radní si uvědomili, že zrušení soutěže je průšvih, jiná se nestihne do konce období realizovat. Jediná možnost je pokusit se získat projekt jinak. A proto vymysleli vskutku originální konstrukt - nechali si projekt darovat. Projekt, který opět vypracoval Ateliér 8000.

A letos na jaře se opět mělo začít bourat. Další zajímavou zajímavostí je výběrové řízení na realizaci demolice a výstavby. Vyhrálo ho konsorcium stavebních firem Edikt a Metrostav s cenou o 10% nižší než další v pořadí. Mluvím o tom proto, že si vrabci na střechách ještě před vyhlášením výsledků šuškali, kdo to vyhraje. A skutečně, byl to Edikt a Metrostav. Jenže radní se kromě petice a blížících se voleb zalekli zřejmě podaného trestního oznámení a bourání haly zastavili.

A teď se ponořme ještě trochu hlouběji.

Pojďme se zeptat – cui bono?

Kdo chce, aby ve městě stála nová sportovní hala?

Občané?

Na volejbal jich chodí minimum – kolem 500 na zápas a 1000 když se hraje o titul. Dalších odhadem maximálně 1000 jich pak v hale sportuje aktivně.

Takže to máme 2000 občanů. Zbytku je to jedno nebo ji nechtějí. Jako například ty čtyři tisícovky, které se zvedly a podepsaly petici. Že občané halu nechtějí vím i proto, že se s nimi o tom mluvím.

A co, kdyby chtěli halu zbourat statici? Padá nám hala na hlavu?

Naštěstí ne. Hala byla postavena v 80. letech podle tehdejších norem. Nejsem statik, ale Ateliér 8000 si v roce 2011, tedy rok před vyhlášením soutěže, jeden statický posudek nechal zpracovat (těžko říci, zda to byla náhoda). Ze zprávy statika cituji: „Provedená prohlídka prokázala, že konstrukce, v místech, kde ji bylo možné ověřit, je v relativně dobrém stavu, koroze prvků ocelové konstrukce není patrná, pouze jsou viditelné její projevy v místech připojení trapézových plechů.“

A abych byl korektní, pan inženýr Felix si překontroloval výpočty z 80 let a konstatoval jejich minimální odchylky od norem. A kromě zprávy statika jsme měli tu čest podívat se do vnitřností haly i osobně na organizované prohlídce s pány náměstky Konečným a Holickým a ředitelem Novákem. Výsledek prohlídky? Jedna lehce prasklá zeď v kanceláři a několikrát záplatovaná střecha. A neumytá kuchyně. Technický stav odpovídá stáří haly, nicméně na míru její funkčnosti nemá vliv. Hala může sloužit klidně ještě dalších 10 let.

A chtějí halu bourat sportovci? Každý, kdo někdy sháněl termín v nějaké tělocvičně, mi potvrdí, že s halami je v Budějovicích velký problém. Sám jsem tuhle anabázi absolvoval několikrát. Dokonce, když bylo vydáno rozhodnutí o stavbě nové haly u školy ZŠ Oskara Nedbala, jsem oslovil pana ředitele. Řekl mi, že hala se sice ještě ani nezačala stavět, ale termíny jsou už dávno obsazené.

Kdyby městu skutečně záleželo na sportovcích (a nejen na volejbalistech), tak místo proinvestovaných 800 milionů na jednu stavbu (tím myslím včetně koridoru a parkovacího domu nutného ke kolaudaci stavby) postaví za tyhle peníze třeba 10 menších sportovních hal třeba u škol.

Pan Konečný argumentuje dopisem od Českého volejbalového svazu. Tento nedatovaný dopis od pana Pakosty, předsedy svazu, mám k dispozici a přijde mi kouzelný. Stojí v něm: „Naším zájmem je podporovat vznik víceúčelových hal a pomáhat zajišťovat jejich spolufinancování.“ Pan Pakosta se vyjadřuje ke stavbě nových hal, dobré. Ale asi nedopatřením se zapomněl vyjádřit k bourání těch, které stojí a mohou sloužit, buď mládeži, nebo jiným sportům. Vsadím botky, že by napsal, že bourat funkční halu je nonsens.

A co říkají na stavbu haly ostatní sportovci v Budějovicích? Těžko říct. Z procesu zadávání podmínek projektu jsou zápisy, ze kterých je jasně patrné, že probíhalo bez jejich účasti. Think-thank se scházel jen ve složení Volejbal-město-Ateliér 8000 a stavební inženýr.

Tak kdo nám tedy zbývá? Komu ta hala prospěje? Kdo má dost vlivu i peněz pustit se do takového dobrodružství?

Takový člověk tady je. Jmenuje se Jan Diviš a je to vlivný a bohatý českobudějovický podnikatel a mimo jiné ředitel volejbalového klubu. Ředitel? Spíš jeho otec. A volejbal je jeho dítě. Všechna čest. A pro své děťátko chce logicky to nejlepší. A když už se tu hraje nejlepší volejbal v Čechách, tak chce, aby se hrál v té nejlepší hale. To je skvělé. Otázka ovšem je, jestli to za těch 800 milionů, které se investují ve prospěch zhruba dvou tisícovkám občanů, stojí. Vychází to zhruba 400 000 na jednoho diváka nebo sportovce!

Vždyť i pan Thoma ví, že pokračovat v projektu demolice a výstavby nové sportovní haly je nesmysl. Jinak by se před volbami nevyjadřoval pro MF Dnes na otázku jak dál se sportovní halou? Cituji:

„První krok – výstavba sportovní haly na standardní úrovni (ovšem  s odpovídající  výškou stropu, aby umožnila i volejbalová utkání), která umožní bezproblémové fungování všem stávajícím uživatelům haly od “hobíků”, přes gymnastiku, florbal až po volejbal. Z městského rozpočtu, na jiném místě, než je stavba současná.  Ve druhém kroku  vyhlásit architektonickou soutěž na špičkovou sportovní arénu, která by stála na místě haly současné.” Konec citace.

A teď je otázka co můžeme s tímhle rozdáním karet udělat teď.

Koaliční smlouva je podepsaná a nepodpoření tohohle jejího nejzásadnějšího bodu bude pravděpodobně vykládáno jako její hrubé porušení a konec koalice. Což by byla škoda, když to právě začalo. Pravděpodobně se to nikdo z vás neodváží udělat a já to naprosto chápu.

Jsem přesvědčený, že mezi zastupiteli zvolenými za hnutí Občané pro Budějovice, STAN, Lidovce, Top09 a Čisté Budějovice je dost lidí, kteří mají v těle odvahu i čest. Teď máte možnost je projevit veřejně. Mluvím především k Martinovi Pikousovi, se kterým se znám dlouhá léta a vím, že jsi slušný člověk. Mluvím o Lukášovi Bajtovi, kterého sice neznám dlouho, ale také vím, že Ti to není jedno. A myslím si, že ani Honza Mádl a Honza Klein nepojmenovali své hnutí - Čisté Budějovice - jen tak z plezíru.

Nicméně předpokládám, že jste sem přišli už s pevným rozhodnutím a odvahu změnit ho nenajdete. Chtěl bych Vás ale požádat o jednu věc. Tím, že se stará hala zbourá a nová postaví, bude dluh ďáblu splacen. Halu ať si vezme, bude mít aspoň pěkný pomník. Prosím Vás ale, nedopusťte, abyste s ďáblem někdy v budoucnosti uzavřeli smlouvu jinou.

A pokud bych vás přece jen nalomil, nabízím jiný příběh, kterému byste mohli věřit. Nestavět halu podle darované projektu ve chvíli, kdy jsou stavební práce a materiál na maximu, ale postavit halu jinou a jinde, až ceny klesnou a podle projektu, který vzejde z otevřené soutěže. A na místě, kde bude možné zaparkovat jako člověk. Přesně tak, jak to říkal pan náměstek Thoma před volbami.

Děkuji za pozornost.

Plné znění bude zveřejněno v zápisu “Zasedání Zastupitelstva města”, ze dne 10.12.2018.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice