Přinášíme přehled z listopadového zastupitelstva

Přinášíme přehled z listopadového zastupitelstva

Sledovali jste pondělní českobudějovické zastupitelstvo? Pokud ne, zde je přehled toho, co považujeme za nejzajímavější.

V první řadě byly na zastupitelstvu představeny velké investiční projekty. „Je podstatné, že jsou investice rovnoměrně rozložené do všech oblastí, včetně bytové výstavby nebo rozvoje škol. Zároveň se nám daří i plnit body z našeho volebního programu. Peněz se totiž dočká i zanedbaná vodohospodářská soustava. A také se jedná o tom, že by byl aquapark vybudovaný ze soukromých peněz,“ popsala náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Velmi důležitá byla diskuze o Galerii současného umění a architektury. „Podařilo se nám navýšit finanční prostředky na více než dvojnásobek — tedy 1 550 000 Kč. To je jasný signál, že má galerie výraznou podporu města,“ uvedla Zuzana Kudláčková.

A o peníze nepřijde ani biograf Kotva, dle žádosti provozovatele mu město na provoz přispěje 1 450 000 Kč.

Dalším projednaným bodem pak bylo i je bezúplatné nabytí pozemku u hvězdárny. „Díky tomu zde bude moci město v dohledné době vybudovat mlatovou pěšinu k soutoku. S touto proměnou zmizí i plot hvězdárny – na to se moc těším. V této části Háječku tvořil jen zbytečnou bariéru mezi budovou hvězdárny a samotným parkem,“ okomentoval plánované změny náš zastupitel Martin Novotný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články