Na posledním zastupitelstvu roku 2023 se schvaloval rozpočet města

Na posledním zastupitelstvu roku 2023 se schvaloval rozpočet města

Poslední prosincové zastupitelstvo je za námi. A o čem jsme tentokrát jednali?

Velmi důležitým bodem samozřejmě bylo schválení rozpočtu města pro příští rok. Jeho součástí je například navýšení financí na dotace v oblasti životního prostředí nebo větší podpora kultury. V příštím roce město plánuje investovat 1,5 miliardy korun. Součástí těchto plánovaných investic je například pokračování modernizace kulturního domu Slávie, nebo rekonstrukce škol.

Zásadní také bylo představení nové výkonné ředitelky zapsaného institutu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 - Veroniky Láchové. “Myslím, že je to skvělá volba, Veronika Láchová má profesionální zkušenosti z vedení velkých neziskových projektů. Věřím, že pro nás bude velkým přínosem,” popsala náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Programem jednání také prošlo několik návrhů změn územního plánu, které jsou počátkem jak velkých investičních projektů města, tak i zlepšení dopravní infrastruktury ve městě. Schválené je například pokračování výstavby prodloužení ulice Milady Horákové.

A na závěr jedna důležitá zpráva:
Za českobudějovické Piráty přejeme všem, aby si sváteční období užili s rodinou a především v klidu. Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články