Spalování odpadu v kraji je nutné účinně regulovat

Spalování odpadu v kraji je nutné účinně regulovat

Jihočeští Piráti dlouhodobě bojují proti velkým spalovnám. Zdůrazňují, že například zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v části Nové Vráto v Českých Budějovicích by mělo mít menší kapacitu.

Pirátští zastupitelé dlouhodobě upozorňují, že je třeba dávat pozor na celkovou kapacitu spaloven odpadů, aby byl spalován odpad jen z nejbližšího okolí a abychom neztratili motivaci k předcházení vzniku a recyklaci odpadů. „Je mi líto, že se materiál, který máme na stole, vypořádal s námitkami s takovou nechutí. Příkladem je námitka, že ačkoliv posouzení EIA schválilo spalovnu pro 160 tisíc tun odpadu, krajský Plán odpadového hospodářství i Politika architektury hovoří o výrazně nižších kapacitách,“ namítla na krajském zastupitelstvu Veronika Kovářová.

„Kraj promeškal šanci spalování odpadů účinně regulovat. Teď už je to na jednotlivých městech, aby se chovaly zodpovědně a nezatěžovaly své občany nadbytečnou dopravou odpadů do spaloven a strusky zase pryč,“ konstatoval Dan Leština. 
Piráti také zdůraznili, že se nesmí zapomínat na celkové řešení problematiky. „Důležitá je hierarchie nakládání s odpady. Energetické využití odpadu je až na konci pyramidy a mělo by se k němu přistupovat, až když jsou vyčerpány ostatní možnosti,“ uvedla Lucie Korytářová. „Spalováním odpad nezmizí vzniká struska a popílek o objemu až 30 % spalovaného materiálu. Tento následný odpad není stabilní a musí se většinou následně skládkovat,“ připomněla. 

Proti návrhu vystoupil i Martin Mareda. „Návrh vzbudil velké emoce a přišlo k němu mnoho námitek i ze strany dalších měst v kraji, které v příštích letech plánují stavbu spalovny,“ popsal. „Politickou deklaraci v usnesení na jedné straně vítám, na druhé straně chci upozornit, že nové zastupitelstvo se tím nemusí řídit a tak může být tato deklarace po říjnu 2024 naprosto bezcenná,“ upozornil na závěr. I přes velkou diskuzi nakonec návrh ve čtvrtek zastupitelstvem prošel.

Sdílení je aktem lásky

Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.