Kamil Podzimek: Děti na ubytovnu nepatří!

Kamil Podzimek: Děti na ubytovnu nepatří!

Kamil Podzimek je na sedmém místě naší krajské kandidátky do voleb v letošním roce. Ve spolupráci s dalšími českobudějovickými Piráty – Pavlou Heydukovou a Janem Hoškem si pro vás připravil text o problematice dětí na ubytovnách.

115!
Nejméně tolik dětí v současné době žije v Českých Budějovicích na ubytovnách. Jejich průměrný věk je pouhých 6 let. Zároveň nesmíme zapomenout, že tento problém se netýká pouze našeho města, ale i celého kraje. S bydlením na ubytovnách je bohužel úzce spojen obchod s chudobou a také různé formy závislostí. A to skutečně není prostředí, ve kterém by měly vyrůstat děti.
V sociální komisi se snažíme pracovat na tom, aby se tato situace změnila k lepšímu. Situaci by mohla pomoci vyřešit alespoň částečně městská ubytovna s pevně a férově nastavenými pravidly. A jako Piráti chceme vést na téma dětí na ubytovnách nejen politickou diskuzi, ale především tu odbornou. Právě proto jsme přizvali zástupce organizací pracující s rodinami a snažíme se najít možná východiska.

Zároveň víme, že důležitá je i prevence, který by měla začít už na školách. V našem programu jsme se proto na podporu a úpravu školské primární prevence zaměřili. To znamená, že chceme, aby městem zřizované školy mohly úspěšně a dlouhodobě předcházet rizikovému chování. Zatím jsme stále na začátku dlouhé cesty

Sdílení je aktem lásky

Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.