Občané Českých Budějovic mají nyní jedinečnou příležitost zasáhnout do územního plánu, který ovlivní podobu města na dalších 20 let. Možnost změnit využití jednotlivých pozemků je nyní dostupná zdarma, další taková bude pravděpodobně až v roce 2040 a mezi tím budou veškeré změny velmi nákladné.

Připomínka k Zadání územního plánu musí obsahovat:

 • Informaci, že se jedná o připomínku k návrhu zadání územního plánu
 • Identifikaci podávající osoby (jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště)
 • Katastrální území, kterého se připomínka týká
 • Návrh změny, ideálně s odůvodněním
 • Datum
 • Podpis

Připomínka může dále obsahovat:

 • Grafické schéma nebo mapu s vyznačeným územím, kterého se týká (lze použít např. službu vzdáleného nahlížení do katastru)

Připomínku lze podat:

 • Osobně na podatelně Magistrátu města (na náměstí Přemysla Otakara II.)
 • Doporučeným dopisem na magistrát, odbor územního plánování
 • Datovou schránkou na Magistrát města

Připomínka musí být podána:

 • Do 27. května 2020
 • Na připomínky podané po tomto termínu nebude brán zřetel!

Velmi doporučujeme před podáním připomínky ověřit formální správnost přímo na odboru územního plánování Magistrátu konzultaci emailovou nebo telefonickou u příslušného úředníka. Jsou vstřícní, tak toho využijte.