Komise cestovního ruchu udělala další krok pro lepší město

31. srpna 2023
Komise cestovního ruchu udělala další krok pro lepší město

Víte, že máme manuál Kultivované Budějovice? 

Díky němu by se České Budějovice mohly stát přívětivějším a atraktivnějším městem pro obyvatele i turisty! Dokument totiž doporučuje,  jak regulovat reklamní a vizuální smog v centru.
„Manuál vznikl už v minulém volebním období díky iniciativě tehdejšího pirátského člena komise pro architekturu Filipa Landy, za což mu děkujeme,” popisuje Erik Ferchenbauer. „Jediný a zásadní problém je, že dosud nebyl zaveden do praxe. I kvůli tomu jsme na červnové komisi cestovního ruchu doporučili, aby rada města tento manuál implementovala. Zatím se totiž tímto dokumentem mají řídit pouze subjekty, které působí v městských prostorách.“

A v čem Kultivované Budějovice pomohou? Manuál by měl být zaveden na celém širším území centra města, které kopíruje památkovou zónu, Pražské předměstí a částečně Vídeňské předměstí. 

Zavedení manuálu by měla doprovázet i podpora a komunikace s těmi, kterých se manuál týká. A nesmí chybět ani lepší prezentace celého dokumentu, včetně nastavení jednotných právních podmínek pro všechny zúčastněné. 

„Věřím, že implementace manuálu nastartuje vizuální zlepšení veřejného prostranství v centru města. Je to důležité i kvůli tomu, že České Budějovice budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury,“ říká Erik.

Dobrou zprávou je, že usnesení komise bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy. „Jsem rád, že všem zástupcům koalice i opozice není lhostejný vizuální stav města. Tímto však naše práce na implementaci manuálu Kultivované Budějovice rozhodně zdaleka nekončí,“ dodává.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články