Komentář Dana Leštiny ke kácení dubové aleje na Zavadilce

4. března 2021
Komentář Dana Leštiny ke kácení dubové aleje na Zavadilce

Na Zavadilce v blízkosti sídliště Máj padla alej starých dubů přiléhající k lesní pasece. Nebudu nyní komentovat právní stránku věci, důležitější je položit si následující otázku: K čemu město podnik Lesy a rybníky, který místo spravuje a kácení provedl, vlastně má? Nemělo by být jeho poslání širší, než jen hospodářský zisk?

Zástupci společnosti argumentují mimo jiné tím, že území bylo navržené k vykácení v rámci lesnického hospodářského plánu, že duby stínily na přilehlou vykácenou holinu a ztěžovaly tak opětovné zalesnění. To by šlo jistě chápat, pokud bychom se bavili se soukromým podnikatelem, jehož legitimním zájmem je mít lesnicky co nejkvalitnější, a tedy nejziskovější porost.

Tento podnik i les ale patří občanům. Vyváží tyto zhruba desetitisíce korun zisku města službu, kterou by alej svým zachováním poskytovala občanům sídliště a Zavadilky a také místní přírodě? V tomto případě podle mě určitě ne.

A není to první problematický případ, mám zprávy o dalších nešetrných káceních nebo vyvážení hnoje do rybníků v rezervacích za účelem zvýšení produkce. I proto jsem již na minulém jednání Komise pro životní prostředí Rady města Českých Budějovic navrhl, abychom se hospodařením podniku zabývali a zkusili formulovat jiné politické zadání, které by více zohledňovalo i lidi a přírodu, ne jen ziskovost. Děkuji tedy občanům, kteří svou aktivitou ohledně kácení na Zavadilce přitáhli pozornost k tomuto širšímu problému, mimo to, že se alespoň prozatím zachránilo posledních pět stromů ve vykáceném úseku. Také je to důrazný impuls pro radu města ohledně výběru nového jednatele společnosti, který právě probíhá.

Současný jednatel Lesů a rybníků dále mluvil o nutnosti zajištění bezpečnosti návštěvníků i sousedních staveb. To ale naráží na jeho další vyjádření o tom, že na místě chtějí vysadit porost parkového charakteru. Pro takové porosty je totiž potřeba mnohem jemnějšího přístupu, ne jen slepě následovat lesní hospodářský plán. Dá se přistoupit k ořezu suchých větví, snížení těžiště, v nejhorším případě seřezání stromů na torzo apod. A hlavně - nejlepším základem budoucího parku by byla tato krásná, stará, vzrostlá dubová alej, kterou si ale podnik právě vykácel.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články