Českobudějovičtí Piráti vítají záměr upravit park v Dukelské ulici, varují ale před riziky pro stávající stromy

1. února 2022
Českobudějovičtí Piráti vítají záměr upravit park v Dukelské ulici, varují ale před riziky pro stávající stromy

Piráti v zájmu stromů i bezpečnosti budoucích návštěvníků požadují důsledné dodržení slibů ohledně použití maximálně šetrných metod při nadcházejících stavebních úpravách parku v Dukelské ulici, v souladu se stanoviskem České inspekce životního prostředí. Zároveň oceňují pozitiva projektu, jako je zpřístupnění vodní hladiny, zachování velké většiny stávajících vzrostlých stromů v parku, vytvoření pobytových i méně intenzivních trávníků nebo obnova mobiliáře.

„Na počátku celého projektu byl na poměry českobudějovické komunální politiky velmi slibný pokus o zapojení veřejnosti a jejích názorů, následovaný architektonickou soutěží s odbornou porotou. V následujících letech byla ale komunikace a transparence ze strany radnice nedostatečná. Aby participace měla kýžený efekt, tedy že obyvatelé vezmou úpravu parku za svou a budou za ni rádi, je klíčové ji dotáhnout do konce i přes překážky, jakými bezesporu byla pandemie koronaviru nebo výskyt vyhrocenějších názorů na daný záměr,“ je přesvědčena zastupitelka a jednička Pirátů pro podzimní komunální volby Zuzana Kudláčková.

Po zveřejnění podrobností záměru na podzim roku 2020 přinesli Piráti vedení města několik varovných poznatků z odborných kruhů o tom, že navržené úpravy terénu mohou způsobit i nepředvídané následky na zdraví stromů, které architekti plánují v parku ponechat, a tím potenciálně ohrozit i návštěvníky parku v budoucnu.

„Na následném mimořádném jednání komise pro životní prostředí rady města padl na základě námi vznesených připomínek příslib maximálně šetrného přístupu. Má jít jednak o důsledné posouzení bezpečnosti každého rizikového stromu pomocí tahových zkoušek, aby nebyly stromy káceny zbytečně, jednak o stálý dendrologický dozor při finálních úpravách projektu i při samotných výkopech, jednak o odstraňování zeminy proudem vzduchu nebo ručně v citlivých místech okolo stromů,“ shrnuje dohodu pirátský člen komise pro životní prostředí Dan Leština. Jako zákonnou nutnost posléze použití těchto metod označila ve svém stanovisku Česká inspekce životního prostředí. Dále Dan Leština dodává:

„Jestli to všechno bude stačit a nakonec nepadne ještě více stromů, než je plánováno, se ukáže v následujících letech. My jsme varovná odborná vyjádření radě města včas dodali. Nyní je tedy čas alespoň splnit dané přísliby i zákonné normy na ochranu stromů a udělat vše pro co nejlepší výsledek. Osobně i přes zmíněná rizika projektu držím palce, místo si určitě zaslouží komplexní úpravu podle architektonického návrhu, nový mobiliář a především přístup k vodě. Oceňuji také, že se počítá jak s krátce střiženými trávníky pro pobyt lidí, tak s místy, kde se nechají květiny růst o něco víc, byť to jistě bude ve stinném parku obtížné.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články