Českobudějovičtí Piráti prosadili větší otevřenost města ve věci výstavby bytového domu Nerudova/Hálkova

7. února 2022
Českobudějovičtí Piráti prosadili větší otevřenost města ve věci výstavby bytového domu Nerudova/Hálkova

Na dnešním jednání zastupitelstva došlo na návrh Pirátů ke změně zavedené praxe, kdy o pronájmu městských pozemků rozhodovala pouze rada města, a to samozřejmě neveřejně. Dle nového usnesení bude nyní na pronájem městského pozemku v oblasti výstavby bytového domu na rohu ulic Nerudova a Hálkova, stejně jako na jeho případný prodej, nutný souhlas městského zastupitelstva.

„Chceme otevřené město, kde se záležitosti týkající se občanů neprojednávají za zavřenými dveřmi rady. V případě jednání zastupitelstva budou informace veřejné, navíc s možností vyjádření názorů obyvatel, kteří o to projeví zájem,“ uvedla opoziční pirátská zastupitelka Zuzana Kudláčková.

Ta dále vysvětlila situaci ohledně pozemku, o který se v návrhu jedná: „V minulosti došlo k pochybení rady města ohledně pozemku pro nájezdovou rampu do garáží plánované výstavby domu na rohu ulic Nerudova a Hálkova. Existuje i rozsudek krajského soudu z 24. listopadu minulého roku, který říká, že rada města nepostupovala v souladu se zákonem, když pozemek pro stavbu rampy developerovi pronajala za nízký roční poplatek poté, kdy zastupitelstvo odmítlo jeho prodej. Rampa postavená na městském pozemku by se totiž automaticky stala majetkem města, což není bez rozhodnutí zastupitelstva možné. Tato chyba již nebude muset být opakována a nemuselo k ní ani nikdy dojít, kdyby byla rada města více otevřená a transparentní,“ vysvětlila Kudláčková a dodala:

„Jsem ráda, že se nám tento krok podařil. Rozhodování o pronájmu městských pozemků ovlivňuje podobu města a mělo by být otevřenou záležitostí všech. V tomto případě jde sice jen o jednu lokalitu, pozemek pro výstavbu jednoho bytového domu, ale v podobných snahách o větší otevřenost města budeme i nadále pokračovat,“ dodala Kudláčková.

O práci v zastupitelstvu budou Piráti nadále informovat, sledovat je můžete na webu a na Facebooku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články