splash image

Víceleté granty v ohrožení?

Piráti České Budějovice | | zastupitelstvo

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

A jaká je podpora ze strany rady města takto připraveným projektům? V podstatě žádná. Na říjnové radě města nebyly tyto žádosti ani představeny a vše se odsunulo na listopad, resp. prosinec. Z pohledu členů kulturní komise i jednotlivých žadatelů toto vyznívá jako naprosté pohrdání prací členů komise a celou kulturní obcí. A kdo že měl v radě města toto na starosti - jde o Juraje Thomu! Tento představitel města měl s kulturní komisí na výběru víceletých grantů aktivně spolupracovat, ale dlouhodobě se většiny jednání neúčastnil. Jako náměstek pro kulturu byl zastupitelstvem nominován a schválen co právoplatný člen devítičlenné hodnotící komise k víceletým grantům. Tento úkol od zastupitelstva nesplnil, nekomunikoval ve věci ani s komisí, jejímž byl členem, ani se svým gesčním odborem pro kulturu. Předseda kulturní komise Radim Beránek byl ve věci pozván na jednání rady města 25. října, kam se dostavil, aby se na místě dozvěděl, že se bod stahuje z jednání a že může jít zase domů.

“Navrhl jsem proto na včerejším zasedání zastupitelstva usnesení, aby se rada města na svém nejbližším jednání předloženým výběrem žadatelů o víceleté granty zabývala a postoupila rozhodnutí o návrhu hodnotící komise zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání 6. prosince 2021”, upozorňuje Jan Nepomuk Piskač. Usnesení však nebylo přijato. Předseda kulturní komise připravený na zastupitelstvu promluvit se opět nedostal ke slovu. A tak nezbývá než doufat, že se rada města bude na příštím jednání výběrem zájemců o dotace pro víceleté kulturní projekty zabývat. Už teď mají žadatelé o víceleté granty vinou nečinnosti rady nerovné podmínky v soutěži o granty jednoleté. Zastupitelstvem schválená pravidla počítala s tím, že žadatelé budou nejpozději po listopadovém jednání zastupitelstva vědět, zda uspěli, a neúspěšní žadatelé o víceletý grant budou moci žádat pro svůj projekt o grant jednoletý, o nějž se dá žádat počínaje 1. prosincem. Teď musí čekat do 6. prosince. Tehdy se rozhodne, zda někteří žadatelé ztratí pouze týden, anebo se zhatí celá příprava víceletých kulturních grantů na roky 2022-2023. Doufejme, že vše neskončí rozčarováním z nesplněných slibů a plánů radnice a blamáží města, které chce být ve víceleté perspektivě Evropským Hlavním Městem Kultury, a to už za šest let! Je za pět minut dvanáct.

zastupitelstvo

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

INFORMACE Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace ze 3 proběhlých komisí rady města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice