splash image

INFORMACE Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Jaroslav Hansal | | komisečeskébudějovice

Přinášíme vám informace ze 3 proběhlých komisí rady města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů.

Komise pro architekturu a územní plánování

Komise již poněkolikáté řešila problematiku obsazení a případné budoucí podoby Útvaru hlavního architekta. Na stole jsou dvě možnosti, které aktuálně fungují v jiných statutárních městech v ČR: odbor magistrátu s externí spoluprací městského architekta (podobný model jako byl dosud, ovšem s potřebou navýšení úvazku MA), nebo příspěvková organizace v čele s ředitelem a s vlastním rozpočtem. Komise toto téma již několikrát probírala a vzhledem k tomu, že od dubna není obsazena pozice externího hlavního architekta, rada města by měla učinit co nejrychleji rozhodnutí, které povede k výběru jedné nebo druhé varianty. K dispozici a k prostudování jsme již dříve měli SWOT analýzu obou variant zpracovanou pro město Ústí nad Labem, které se rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci. V principu jde o to samé i v případě Budějovic.

Členové komise po další vzájemné diskuzi a argumentaci přijali usnesení, které většinou hlasů doporučuje zřídit příspěvkovou organizaci Kanceláře architekta města (např. po vzoru Brna, Ostravy či Karlových Varů). “Usnesení a výsledek hlasování je v závěru zápisu z komise - vzhledem ke složitosti problematiky se komisaři domluvili, že do zápisu jednotlivě uvedou důvody ke svému hlasování. Jediný, kdo hlasoval proti, byl zastupitel z klubu ANO Petr Stehlík, podle něhož stávající ÚHA funguje dobře. Paradoxní je, že jednání komise nebyl (jako obvykle) přítomen vedoucího odboru ÚHA pan Šram,” informuje Filip Landa.

Památková komise

Dne 8.6.byla obdobně jako v květnu projednávána dotační politika města vůči vlastníkům nemovitostí. Bylo dohodnuto přepracování dotačních pravidel s preferencí podpory obnovy a zachování jen těch aktivit, které přímo reprezentují architektonické, uměleckořemeslné a kulturně historické hodnoty nemovitostí na území města. Jde o zásadní přelom, spočívající v podpoře nikoli jen úředně zapsaných památek, ale i objektů tzv. památkového zájmu, mající často vyšší či srovnatelnou kvalitu. Dále byly diskutovány jednotlivé parametry dotace a administrativní náročnost a uživatelský komfort..

“Považuji za žádoucí koordinovat dotace směřující ke kultivaci veřejného prostoru s odbory MM ČB zvláště s ÚHA, tak jak bylo zcela běžné před více jak 20 lety a je úplně normální v řadě měst, a nejen královských,” shrnuje Vladimír Musil.

Komise pro cestovní ruch

Na programu komise bylo především průběžné informování o činnosti destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko. Byly připraveny promo materiály - 2 videa od Janka Rubeše „Kluci z Prahy“, presstripy - Č. Budějovice jako místo „výletů za vodou“, existuje myšlenka industriální ferraty ve městě, trhy cestovního ruchu řešeny společně s JCCR, týká se hlavně - Bavorska a Rakouska + Slovensko, Polsko, Maďarsko. Kampaň ve stylu “Letos u nás”.

Další připravované projekty: podpora karavaningu, vznikající cyklostezky: Boršov n. Vltavou – ČB, Holašovice – ČB, Lipno n. Vltavou – ČB – Týn n. Vltavou, vznik Wakeboardového místa na Nemanickém rybníku, surfovací vlna v Českém Vrbném, v roce 2022 proběhnou akademické hry.

Dále padl návrh (pokračování jednání z květnové komise) na marketingové sjednocení TO Budějovicko. Po všech připomínkách a zhodnocení záporů a kladů nebylo přijato. Jaroslav Hansal vyhotoví audit funkčnosti a chyb portálu budejce.cz a předloží na příští komisi.

komisečeskébudějovice

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice