splash image

Zpravodaj ze zastupitelstva města 14.6.2021

Jaroslav Hansal | | zastupitelstvočeskébudějovicezpravodaj

Podívejte se na několik bodů z celodenního jednání zastupitelstva města očima našich pirátských zastupitelů.

Vymáhání škod po státu vzniklé na sportovištích města

Na pondělním zastupitelstvu byl projednáván bod 31 - “Návrh na provedení rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2021”. Konkrétně šlo o žádost Sportovních zařízení města (plavecký stadion, letní plovárna, sauna, zimní stadion, všesportovní hala) o navýšení příspěvku na provoz. A to z důvodu propadu tržeb za první letošní čtvrtletí, které vzniklo v souvislosti s vládními nařízeními na uzavření sportovišť ve výši 11.750.000 Kč.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. června, podle něhož omezení sportovišť v souvislosti s pandemií koronaviru bylo nezákonné, naše zastupitelka Zuzana Kudláčková navrhla, aby město soudně vymáhalo kompenzace za způsobené finanční škody. Její návrh se dočkal souhlasného pokyvování hlavami představitelů městské koalice a ujištění primátora, že se tímto podnětem budou zabývat.

Tak uvidíme, jak se město k tomuto problému postaví a zda bude skutečně pracovat stylem dobrého hospodáře. Každopádně budeme kroky vedení města sledovat a připomínat náš návrh v případě, že by se na něj “zapomnělo”.

Rozšíření kamerového dohledového systému města

Město připravuje investici do rozšíření kamerového dohledového systému pro měření a sledování dopravy. V podstatě jde o 161 kamer. Nemělo by jít o represivní nástroj na řidiče, ale o pomocníka v monitoringu bezpečnosti a plynulosti dopravy, který pomůže například s automatickým řízením semaforů. Proti jistě nelze nic namítat.

Ale zarážející jsou předpokládané náklady ve výši 76,8 milionů korun + DPH. O tento rozpočet se zajímal náš zastupitel Jaroslav Hansal, kde upozornil, že takto vychází pořízení ** jedné kamery na více než půl milionu korun** (i s 10 letým servisem a datovým přenosem). Požádal jsem tedy náměstka primátora Ing. Petra Holického o zaslání podrobného položkového vyčíslení všech položek projektu.

Zastupitelé Českých Budějovic nechtějí být kontrolování v nahlašování střetu zájmů

Každý člen zastupitelstva má dle zákona povinnost nahlásit před projednáním konkrétní věci, proč je ve střetu zájmů, tedy v situaci, kdy hlasováním ovlivňuje sebe jako fyzickou osobu, případně svého blízkého. Zastupitel(ka) má rovněž ze zákona povinnost vždy upřednostnit veřejný zájem před zájmem osobním. V minulosti se na několika případech ukázalo, že zastupitelé ne vždy vlastní střet zájmů nahlašují, kontrolní výbor chtěl tedy tento stav kontrolovat. Hlasováním ale městští zastupitelé většinově tuto kontrolu v pondělí odmítli. Pro jsme hlasovali pouze my Piráti a dále STAN, ČiB a Michaela Kudláčková.

Jsme pro podporu cestovního ruchu, ale ne za každou cenu

Celý náš pirátský klub hlasoval proti přidělení 100.000 korunové dotace pro festival vodní turistiky “Lodě na vltavské vodě”. Jsem pro podporu cestovního ruchu, jsme i pro rozšiřování turistického potenciálu Vltavy a souvisejících služeb. Ale dle našeho názoru žádost o tuto dotaci nebyla dostatečně podrobně zpracována. Nebyl představen celý program festivalu, na základě kterého by bylo možné posoudit, zda vynaložené prostředky města přinesou odpovídající službu a propagaci. Také v rozpočtu festivalu jsme našli nějaké nejasné položky, které by si zasloužily lepší vysvětlení a zdůvodnění. Bohužel dotace tohoto projektu prošla. Pokud je koalici jedno, jak nakládá s finančními prostředky města, tak nám tedy ne!

Schválení nových přísedících u okresního soudu

Na programu bylo dále schvalování nových přísedících budějovického okresního soudu. Možná se málo ví, že dva přísedící u soudu tvoří spolu se soudcem senát, který rozhoduje závažné občanskoprávní a trestní kauzy. Přísedící aktivně vstupuje do jednání, klade souzeným dotazy a při hlasování o rozsudku, vině a výši trestu má plnohodnotný hlas jako soudce. Je to tedy velmi zodpovědná funkce. Bohužel soudy velmi zápasí s nedostatkem přísedících.

Důvodem toho problému je celkem logická neochota zaměstnavatelů uvolňovat členy soudu ze zaměstnání a důvodem bude i směšná odměna za celý den práce pouze 150 Kč. Nedostatek přísedících pak prodlužuje délku soudního řízení. Hlavní líčení jsou i několikaměsíční, podnikatelé či zaměstnanci se na tak dlouho nemohou vázat, a tak vše zachraňují důchodci. Hlasování o navržených přísedících tak proběhlo hladce. Navrhli jsme určitou formu propagace nebo odměn pro získání nových členů těchto čestných a odpovědných funkcí u soudu.

Záměr vypsání veřejné zakázky na reklamní a propagační služby města

Prakticky jde o skryté dotování profesionálního sportu ve výši 30 milionů korun po dobu 2 roků. A to formou propagace města (logo města na dresu, na mantinelech…). Bereme toto jako nesystémové řešení, které znepřehledňuje celý systém financování sportu ve městě. I tady bohužel návrh záměru prošel hlasováním velkou většinou zastupitelů, proti jsme byli pouze my a KDU/TOP09.

zastupitelstvočeskébudějovicezpravodaj

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice