splash image

Viktor Lavička rezignoval. Vyzýváme celé vedení města k vyvození zodpovědnosti

Zuzana Kudláčková | | lavičkastřetzájmůradaměstačeskébudějovice

V pondělí 29. března 2021 zastupitel za ANO Viktor Lavička oznámil, že končí ve své funkci náměstka pro dopravu.

Co se vlastně stalo? Podívejme se na celou tuto kauzu podrobně a chronologicky:

  • V pondělí 22. března vystoupil v diskuzi na zastupitelstvu města František Konečný (taktéž z ANO) s tímto obviněním: „Mám dotaz na pana náměstka Lavičku. Chtěl jsem se zeptat, jestli je pravda, že v době, kdy už byl náměstek a měl v gesci dopravní podnik, že pobíral nějaké finance od dopravního podniku? Pokud je to pravda, považuji to za fatální selhání a vyzývám ho k rezignaci na všechny volené i nevolené funkce“.
  • Následně začaly vyplouvat na světlo informace o tom, že pan Lavička celých 14 měsíců pobíral od dopravního podniku každý měsíc odměnu za práci na internetové aplikaci. On však byl zároveň náměstkem, pod kterého dopravní podnik spadá(!). Což je zcela ukázkový střet zájmů.
  • Celý týden trvalo než Viktor Lavička prolomil mlčení a rezignoval na svou funkci náměstka. Ovšem nikoliv alespoň s očekávanou pokornou omluvou, ale trval na tom, že neporušil žádné právní ani morální normy. Chucpe!

Chtělo by se zvolat s filmovou hláškou „Už se perou!“, kdyby nešlo o tak vážnou situaci. Je to již druhé obrovské selhání v rámci koalice a opět v řadách hnutí ANO. Ano, toho hnutí, které se při svém vzniku samo označovalo jako protikorupční. Rádi bychom připomněli rok starou kauzu, ve které byl hlavním účastníkem pro změnu František Konečný. Ten musel opustit své místo na radnici po skandálu s nezveřejněním posudků spojených s projektem nové všesportovní haly.

Je toto poslední selhání koalice? Co dalšího vypluje na povrch? Jací další kostlivci ve skříni čekají na své odhalení? Nevíme a ani to vědět nemůžeme. Zastupitelský klub Pirátů proto navrhuje provést kontrolu neohlášených střetů zájmů a jejich vlivu na rozhodovací procesy města včetně jednání orgánů města.

Kontrolní výbor zastupitelstva na svém jednání ve středu 31. 3. 2021 přijal usnesení, ve kterém žádá zastupitelstvo města o souhlas s provedením kontroly oznamovací povinnosti zastupitelů na jednáních rady města a zastupitelstva města, tedy nahlašování střetů zájmů.

Chápeme totiž toto fatální selhání ne jako problém jednoho pouhého člena rady města, ale vidíme v tom dlouhodobý a hlubší problém, který tato koalice má a to především „díky“ skandálům mezi členy ANO. Přáli bychom občanům Budějc lepší radní, lepší náměstky, více čestnosti, úcty k právu a pokoře před zákonem.

Není to jen špatná vizitka Viktora Lavičky, je to bohužel i ostuda celé městské koalice.

Vyzýváme celé vedení města k vyvození zodpovědnosti za společné 14měsíční spoluvládnutí s Viktorem Lavičkou v setrvalém střetu zájmů.

lavičkastřetzájmůradaměstačeskébudějovice

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

Piráti podpořili budějcký Majáles

V pondělí 22. března se sešlo zastupitelstvo města na svém 19. zasedání. Na programu je tentokrát 23 bodů, které je nutné projednat a prodiskutovat. Hned druhý bod programu je z pohledu obyvatel jistě zajímavý - Schvalování dotace pro letošní Majáles.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice