splash image

Piráti podpořili budějcký Majáles

Bc. Jan Hošek | | majálekzastupitelstvo

V pondělí 22. března se sešlo zastupitelstvo města na svém 19. zasedání. Na programu je tentokrát 23 bodů, které je nutné projednat a prodiskutovat. Hned druhý bod programu je z pohledu obyvatel jistě zajímavý - Schvalování dotace pro letošní Majáles.

Pirátští zastupitelé podpořili tento návrh na neinvestiční dotaci pro budějcký Majáles ve výši 400.000 Kč. Žadatelem je jako každý rok Budějovický Majáles, z. s. a poskytnuté finance půjdou z rozpočtu odboru kanceláře primátora (v tomto rozpočtu jsou celkem k dispozici 3 miliony korun). Tyto peníze jsou určeny na významné sportovní a kulturně společenské akce, které přesahují rámec krajské metropole, osloví velké množství obyvatel a jsou i turisticky atraktivní. Je zcela bez diskuze, že budějcký Majáles plně vyhovuje této definici a stal se již fenoménem a akcí, která pozitivně dotváří kolorit Budějc.

K tomuto bodu programu Jan Hošek dodává: “Jsem rád, že má Majáles dlouhodobě podporu zastupitelstva. Jde o akci, jejíž proslulost dalece přesáhla hranice města. Navíc tuto aktivitu vytvářejí sami studenti budějckých škol a mnozí z nich se tak poprvé seznamují s organizací tak velkého projektu a společně budují barevnější a kulturnější město”.

Avšak k formě poskytnuté dotace pomocí rozpočtu pro významné akce mají naši zastupitelé určité výhrady. Konkrétně jde o princip systémovosti poskytovaných dotací (soutěžení o prostředky v grantových řízeních), principu, který razí poradní orgán rady města - její kulturní komise.

majálekzastupitelstvo

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice