splash image

Josef Špak rezignoval na funkci předsedy zastupitelského klubu, vysvětlil fungování zrušeného výboru a informoval o svém záměru darovat 100 000 korun Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy

Luboš Kudláček | |

V souvislosti s nedávným zrušením Výboru pro veřejnou správu a IT na posledním jednání Zastupitelstva města České Budějovice Josef Špak rezignoval na svou funkci předsedy zastupitelského klubu Pirátů v Českých Budějovicích. Na tuto pozici byla zvolena Zuzana Kudláčková. Josef Špak dále na jednání klubu vysvětlil fungování a činnost již zrušeného výboru. Přiznal také, že v poslední době byla jeho aktivita omezena.

Ke zrušení Výboru pro veřejnou správu a IT došlo 8. února 2021 a Josef Špak reagoval okamžitě v tiskové zprávě. V té uvedl, že jeho práce předsedy výboru byla velmi komplikovaná vzhledem k tomu, že s ním Rada města České Budějovice nespolupracovala, nebyl zván na její jednání a výbor trpěl celkově nedostatkem zájmu ze strany vedení města. Dále upozornil, že pokud jde o uvolněnou placenou funkci, zastupitelský klub Pirátů již v červnu roku 2019 navrhoval zrušení této uvolněnosti, což dokládá zápis. O tomto návrhu nebyla ani připuštěna diskuse.

Josef Špak přesto reagoval na vzniklou situaci rezignací na funkci předsedy zastupitelského klubu, osvětlil činnost zrušeného výboru a připustil, že v poslední době byla jeho činnost předsedy výboru omezena. Jako omluvu přislíbil darovat částku 100 000 korun Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy.

„Výbor, jejž jsem jako předseda vedl, pracoval kontinuálně po celou dobu své existence, ať už pod vedením Lukáše Mareše, nebo poslední rok pod vedením mé osoby. Chtěl bych upozornit, že práce výboru není jen o jednání jeho členů na společné schůzi. Mou prací bylo jednat se členy výboru, úředníky Magistrátu města České Budějovice a s vedením města, tedy radou. Po celou dobu jsem také sbíral podněty od občanů, které jsem předával konkrétním odpovědným lidem k řešení, to byla další z činností předsedy výboru. Přiznávám, že v době nouzového stavu byla moje aktivita slabší, protože omezení ovlivnila setkávání občanů v územních skupinách, dalším důvodem byly mé osobní rodinné záležitosti včetně mého zdravotního stavu. Rozhodl jsem se tedy darovat částku 100 000 Kč Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy, a to jako omluvu za omezení mé činnosti v poslední době,“ uvedl Josef Špak, který poté vyjmenoval, čím vším se výbor zabýval a jakých cílů v minulosti dosáhl.

„Jako předseda jsem v součinnosti s náměstky a příslušnými odbory například odstranil chyby v technické části zadávací dokumentace veřejné zakázky týkající se nasazení centrální správy identit a zajištění její podpory, což zabránilo možným škodám a plýtvání s veřejnými penězi. Dále jsem přispěl k realizaci nové mapy nádob na tříděný odpad a helpdesku pro evidenci podnětů občanů a územních skupin. Podílel jsem se také na participaci v Zeyerově ulici, aktivně jsem se zapojil do příprav územního plánu, viz mé připomínky na zastupitelstvu 27. listopadu 2020, přičemž výbor rovněž navrhl zastupitelstvu připravit informační web k celému procesu. Výbor dále doporučil zařídit veřejně dostupné kvalitní videopřenosy se záznamem ze zasedání zastupitelstva města, což bylo realizováno. Dále doporučil automatickou kontrolu nefunkčních odkazů a rychlost odezvy na webu města, potom například přípravu plánu na přeměnu Pražské třídy v Nemanicích na městskou komunikaci se zapojením veřejnosti a příslušných odborů a komisí, což bylo do politiky města promítnuto třeba při projednávání výstavby CTParku v Hrdějovicích. Neměl bych zapomenout na problematiku pozemků na Děkanských polích, které jsem se také intenzivně věnoval. K dispozici je můj veřejný kalendář, kde se může každý podívat na seznam mých schůzek,“ uzavřel Josef Špak.

Činnost výboru okomentoval také jeho předchozí předseda, nyní krajský zastupitel MUDr. Lukáš Mareš:

„Vím, že činnost předsedy Josefa Špaka vedla dlouhodobě ke zvýšení činnosti ostatních členů výboru, kteří byli v minulosti spíše neaktivní. Já osobně jsem se v době mého předsednictví Výboru pro veřejnou správu a IT v Českých Budějovicích věnoval spíše monitoringu situace z minulého období dle úkolu, který mi byl uložen zastupitelstvem. Dále jsem se zabýval mapováním problémů města, šlo například o protihlukovou stěnu na sídlišti Vltava, výši nájmu spol. Kulhánek a Mařík na městském pozemku, špatně seřízené osvětlení areálu FCC v ulici Dolní, odbahnění rybníku Lišovský na sídlišti Máj, nelegálně umístěné billboardy na městských pozemcích podél cyklostezky v Českém Vrbném, snížení rychlosti v Branišovském lese, zlepšení koncepce nového obchodního domu Kaufland u sídliště Vltava směrem k ekologičtější alternativě, připomínkování nové koncepce linek MHD ve městě (za účasti předsedů územních skupin), zprostředkování komunikace mezi členy občanského spolku ve Vrátě a vedením teplárny, bezpečnost a komfort návštěvníků zimního stadionu a podobně. Velká část těchto podnětů vychází z jednotlivých územních skupin, jejichž jednání jsem se účastnil. Co se týče projednávání na výboru, z těch významnějších věcí bych zmínil odpadové hospodářství města, účast na činnosti spolku Otevřená města, nový web města, participativní rozpočet města a zklidnění dopravy v centru města během vánočních svátků. Kromě toho jsem se podrobně věnoval tématu bourání funkční a dobře sloužící sportovní haly, kterému se společnými silami podařilo zabránit. Tím jsme městu zachránili zhruba 700 milionů Kč a připravili o zisk všechny zapojené osoby, které se na tomto neefektivním projektu chtěly obohatit,“ uvedl Lukáš Mareš.


Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice