splash image

INFORMACE Z LEDNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Jaroslav Hansal | | komise,českébudějovice

Přinášíme vám informace ze tří komisí města, které zasedly v lednu k projednávání svých programů.

Komise pro cestovní ruch

Komise proběhla online. Prvním na programu byl pan Vladimír Tůma, který chtěl představit plány pro jeho Gastrofest v roce 2021. Pan Tůma měl ale tak špatné internetové připojení, že mu bylo velmi obtížné rozumět. Byl požádán, aby zaslal znovu jeho projev v elektronické formě.

Jako další představil David Hellebrant svou připravovanou aplikaci se 2 výlety po ČB. Loboval za ni pro přidělení dotací, které mají být schvalovány komisí v únoru.

Za bikesharing Rekola paní Šlechtová požádala, aby při plánování investičních akcí a rozvoji cestovního ruchu nebylo zapomínáno na službu typu bikesharing a cyklistiku obecně. Těžko se dodělává cyklo-infrastruktura zpětně.

Dalším bodem na programu byla aktualizace městského webu www.c-budejovice.cz, kde představil pan Tůma plány na redesign webu s ohledem na propojení webu budejce.cz. Z diskuze vyplynulo, že zřejmě nejlepší cestou bude nechat oba weby oddělené se vzájemným propojením linky.

Na základě informací z proběhlé valné hromady destinační společnosti Českobudějovicko vyplynula potřeba nastavit si vzájemnou lepší a pravidelnou komunikaci mezi komisí a destinační společností. Spolek Českobudějovicko – Hlubocko bude na další valné hromadě schvalovat rozšíření o dalších 5 členů. Náměstek Vojtko vysvětlil hlavní důvod tohoto rozšíření: fungování destinačních managementů se bude měnit a bude nutné mít 50% zastoupení členů spolku z řad podnikatelských subjektů. Aktuální zastoupení členů tuto podmínku nesplňuje. V rámci tohoto rozšíření dojde i k navýšení počtu členů výkonného výboru pro statutární město ze současných 2 členů na 3 členy. Za tohoto 3. člena výkonného výboru Destinačky komise navrhla a doporučila Radě města našeho komisaře Jaroslava Hansala.

Komise pro architekturu a územní rozvoj

Protože se jednalo o první schůzku v novém roce a přibližně v polovině volebního období (první zasedání komise v aktuálním složení proběhlo v lednu 2019), online setkání se neslo v duchu zhodnocení dosavadní práce komise a námětů na témata pro další rok. Předseda komise shrnul probíhající důležité projekty a investiční záměry, poté jsme diskutovali o prioritách témat k řešení pro nadcházející období. Mj. se opět probírala koncepce fungování ÚHA i dlouhodobé vize jako je např. přesunutí přednádražní komunikace pod zem.

“Aktuálně jsem se dozvěděl, že rada města vypověděla mandátní smlouvu s městským architektem. Otázkou zůstává, co dál,” informuje Filip Landa.

Památková komise

Hlavním tématem bylo projednání a schválení korekce jednotlivých opatření Dotačního programu města (alokace 1mil.Kč) pro rok 2021. Zůstává opatření č.1 Střecha,fasáda. Opatření č.2 Uměleckořemeslné prvky bylo vypuštěno s ohledem na nezájem vlastníků památek. Současně byla schválena posuzovací komise.

“K problematice dotací vedena částí přítomných členů diskuze reflektující efektivitu vynaložených prostředků a zacílení jednotlivých opatření. Dle současných pravidel lze poskytnout dotaci vlastníkovi objektu, který je zapsanou kulturní památkou v katastru města ČB a objektu, který není kulturní památkou, ale je v chráněném území MPR. S ohledem na skutečnost, že ve městě je mnoho domů, areálů a dalších staveb majících veškeré hodnotové parametry kulturní památky, leč nejsou úředně zapsané jako památkově chráněné, nastává základní nelogická nerovnost v dotační politice. Ta by měla systematicky preferovat kvalitu, kulturně historickou hodnotu a ovlivnění veřejného prostoru bez rozdílu úředního zápisu či nikoli. Bude projednáno v březnu,” shrnuje Vladimír Musil.

Dále bylo konstatováno, že dle dostupných informací u celé řady stavebních aktivit v historickém prostředí města je postupováno v rozporu se zákonem (není projednán v prvopočátku dle zákona záměr investora). Dostupné podklady k jednotlivým záměrům budou rozeslány členům komise k seznámení.

komise,českébudějovice

Českobudějovičtí Piráti mají nový posudek týkající se vlastnictví pozemků na Děkanských polích

Pirátští zastupitelé v Českých Budějovicích pokračují v řešení situace týkající se pozemků na Děkanských polích. O celém případu informoval ve svém komentáři Josef Špak 24. března 2021. Na základě dotazů a připomínek zastupitelů si nyní zastupitelský klub Pirátů zadal ke zpracování shrnující odborný posudek od Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje stručné a přehledné shrnutí předchozího posouzení téhož autora a nově reaguje mimo jiné na „Odbornou teoretickou studii Západočeské univerzity v Plzni“ a rozhodnutí soudů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice