splash image

Zastupitelstvo v Českých Budějovicích opouští Lukáš Mareš, jeho místo zaujme Jaroslav Hansal

Luboš Kudláček | | lukášmareš,jaroslavhansal

Českobudějovické zastupitelstvo opouští lídr krajských voleb v Jihočeském kraji a současný krajský zastupitel Lukáš Mareš, v zastupitelstvu ho nahradí Jaroslav Hansal, rovněž člen Pirátů, člen komise rady města pro cestovní ruch a podnikatel z Českých Budějovic.

Lukáš Mareš byl zastupitelem v Českých Budějovicích od voleb v roce 2018, kdy Piráti dosáhli výsledku 12,18 % a šesti mandátů. Po odstoupení Lukáše Mareše je tak za Piráty v zastupitelstvu nadále Zuzana Kudláčková, Jan Hošek, Jan Nepomuk Piskač, Svatomír Mlčoch, Josef Špak a Jaroslav Hansal.

„Tento krok je logickým vyústěním výsledku krajských voleb, ve kterých jsem získal mandát zastupitele. Mým expertním tématem je zdravotnictví a v něm pak zejména zlepšování podmínek v nemocnicích pro personál i pacienty – klienty. Tato problematika se na úrovni města neřeší, naopak na kraji je to jedno z hlavních témat. Piráti navíc fungují jako tým, jsme navzájem zastupitelní a mému kolegovi a nástupci Jaroslavu Hansalovi plně důvěřuji. Ve své práci v komisi pro cestovní ruch prokázal svou odbornost i politickou obratnost a pozice zastupitele je pak dalším krokem. Tímto bych mu rád popřál hodně úspěchů v jeho činnosti pro občany našeho města,“ komentuje své hlavní důvody odstoupení dnes již bývalý zastupitel města MUDr. Lukáš Mareš.

Jaroslav Hansal je členem Pirátů a od roku 2018 členem komise Rady města České Budějovice pro cestovní ruch. Dlouhodobě se věnuje komunální politice, je aktivním členem místního sdružení Pirátů a vzhledem k jeho profesi (jednatel IT a dopravní firmy) má dostatečné zkušenosti a odbornost na to, aby se pokusil přispět svými znalostmi ke zlepšení fungování městských služeb ve prospěch obyvatel Českých Budějovic.

„Děkuji Lukášovi za jeho skvělou práci v zastupitelstvu. Rád bych připomněl jeho osobní přínos pro zastavení zbourání sportovní haly. Tato ušetřená investice se nyní bude městu v nadcházejícím nelehkém období hodit. Budu se snažit, abych rychle zapadl do našeho pirátského zastupitelského klubu a přispěl konstruktivní prací opozičního zastupitele ke zlepšení a zpříjemnění života všech obyvatel Českých Budějovic. Momentálně například sleduji situaci ohledně plánované výstavby ZEVO a vliv, který to bude mít na občany Nového Vráta. Rád bych také otevřel otázku kvalitnějšího stravování ve školních jídelnách nebo například letošní nepříliš dobře zvládnutý úklid sněhu na komunikacích,“ představuje své první plány v zastupitelstvu Jaroslav Hansal.

Ve všech zmiňovaných případech se jedná o neuvolněné funkce. Žádný z Pirátů v Jihočeském kraji nezastává na jakékoli úrovni více než jednu uvolněnou, tedy plně placenou funkci.

O práci Pirátů v Českých Budějovicích budeme nadále informovat, sledovat nás můžete na Facebooku, Twitteru a na webu.

lukášmareš,jaroslavhansal

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice