splash image

V Českých Budějovicích platí nová pravidla pro přidělování městských bytů, Piráti aktivně spolupracovali na jejich vzniku

Piráti České Budějovice | |

Rada města České Budějovice schválila nová pravidla pro bydlení, která mimo jiné určují, jakým způsobem a za jakých podmínek bude město přenechávat do nájmu byty v jeho majetku. Tato pravidla platí od začátku letošního roku a Piráti se podíleli na jejich vzniku.

V první řadě je potřeba zmínit, že město vlastní aktuálně 1800 bytů určených k nájemnímu bydlení a běžný proces jejich pronajímání byl pozastaven již před třemi lety, když se ukázalo, že pro nadměrné množství nevyřízených žádostí a zastaralost pravidel pro přidělování bytů nebylo možné tyto žádosti vůbec vyřizovat. V té době bylo rozhodnuto, že vznikne koncepce a na jejím základě nová pravidla, která budou metodicky a legislativně vyhovovat dnešní době.

Na potřebu schválit nová, spravedlivá a transparentní pravidla poukazovala také členka zastupitelstva za Českou pirátskou stranu Zuzana Kudláčková, které je zároveň členkou bytové komise, tedy poradního orgánu rady:

„Jako členka bytové komise jsem se o nová pravidla celou dobu zajímala a připomínkovala je. Problémem byla například transparentnost procesu, chtěla jsem, aby žadatel znal již předem kritéria, která musí splňovat, aby mohl byt do nájmu od města dostat. Celý ten proces vzniku se navíc z různých důvodů velmi prodlužoval a odkládal, když každá ze stran hájila své zájmy a muselo se dojít k potřebnému kompromisu. Příkladem odlišných přístupů může být zájem řádného hospodáře, kdy by člověk s exekucí neměl dostat byt, a na druhé straně zájem sociální, kdy chceme sociálně slabé začlenit zpátky do společnosti.“

Zuzana Kudláčková je také dlouhodobě propagátorkou programu „Housing first“. Tento koncept vyvinul již na začátku devadesátých let Dr. Sam Tsemberis v New Yorku a jedná se o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím.

„Výzkumy ukazují, že Housing first opravdu pomáhá. Když člověk bydlí, je to prospěšné jak pro člověka, tak pro město. Zabydlení totiž sníží míru druhotných negativních jevů, jako je bezdomovectví nebo drobná kriminalita, záškoláctví, zadlužení či zhoršující se zdraví. Člověk se vrátí do práce, má trvalé bydliště (město tedy dostane peníze na zapsaného obyvatele), dětem se zlepší docházka a prospěch. Se zabydlením navíc pomáhá klíčový pracovník. Rozdíl oproti původně zažitému modelu sociálního bydlení je v tom, že se nečeká, až člověk bude mít práci, bude bez dluhů atd. Prostě se člověku dá k dispozici byt a problémy si řeší v rámci zabydlení ve spolupráci s pracovníkem průběžně. Vyřizuje si dokumenty, hledá doktory, práci, učí se nanovo, jak soužít s lidmi. Kromě jedné domácnosti se podařilo v rámci Housing first v Českých Budějovicích pomoci všem vytipovaným lidem a jejich život se díky tomu zlepšil,“ doplňuje Zuzana.

Dle nových pravidel už o přidělování bytů nerozhoduje pouze bytová komise, ale v oprávněných případech také sociální odbor. Navíc rada zřídí odborné konzilium, které bude posuzovat individuální situace žadatelů a dává doporučení radě.

Kromě toho nová pravidla dělí byty do jednotlivých kategorií podle jejich účelu a způsobu jejich získání do nájmu (například běžný byt získaný obálkovou metodou, kdy záleží na cenových nabídkách jednotlivých žadatelů, byty s předem stanovenou výší nájmu, startovací byty, bezbariérové byty atd.). Občanům je k dispozici Kontaktní místo pro bydlení (KMB). Sídlí v Čéčově ulici č. 4 v sídle Správy domů. Otevřeno je vždy v pondělí od 8 do 12 hodin a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Za zásadní považuje Zuzana Kudláčková rozšíření této provozní doby tak, aby vyhovovala lidem s obvyklou pracovní dobou, a dále nezbytné rozšiřování bytového fondu města, které v současné době disponuje 1800 byty:

„Za důležité považuji především to, aby mělo město dostatek bytů pro občany, kteří je potřebují. České Budějovice mohou byty vykupovat a samozřejmě také stavět, což se již v současné době děje, a moc bych si přála, aby se tento trend ještě rozšířil.“

O práci Pirátů v Českých Budějovicích budeme nadále informovat. Sledovat nás můžete na našem webu a na Facebooku.


INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice