splash image

ZPRÁVA Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Pavel Maule | |

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů. Konečně se tedy opět po koronavirové krizi rozběhl standardní provoz komisí. Přinášíme vám krátký report z 6 aktivních komisí města. Přes prázdniny se většina komisí scházet nebude.

ŠKOLSKÁ KOMISE

Na úvod jednání náměstek Ing. Viktor Vojtko Ph.D. informoval členy komise o proběhlém zápisu do českobudějovických základních škol, který byl z důvodu situace v ČR – Covid 19, přesunut z 2.-3.4.2020 na nový termín 16.4.-17.4. 2020. Zápis žáků probíhal bez přítomnosti rodičů a žáků na základě opatření, která nařídila vláda a doporučení MŠMT. Rodiče měli možnost doručit přihlášku k povinnému školnímu vzdělávání elektronicky nebo poštou.

Ředitelé v 17-ti základních školách vypsali 1145 volných míst pro žáky na školní rok 2020/2021. Rodiče žáků podali celkem 1077 žádostí na základní školy. Přijato je k 30.6. 2020 976 žáků, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky dítěte obdrželo 161 rodičů. V současnosti se řeší, že ještě 60 dětí, jejichž rodiče přihlášku sice zaevidovali do systému „Zápis do ZŠ“, ale nepodali do škol.

V letošním roce projevili rodiče pro své děti na školní rok 2020/2021 největší zájem o ZŠ Matice školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Grünwaldova a ZŠ Nerudova. Otevření ZŠ na Srubci pomohl zmírnit velký zájem rodičů dětí o ZŠ Pohůrecká”, informuje Kamil Podzimek.

Zápis do Mateřských škol se uskutečnil 4.5.-5.5. 2020, stejně jako u základních škol probíhal bez přítomnosti rodičů a dětí.. Ředitelé Mateřských škol vypsali 800 volných míst pro umístění dětí. Celkem podali rodiče 944 žádostí, přijato je k 30.6. 2020 764 dětí do předškolního vzdělávání. 156 dětí nebylo přijato a 24 rodičů přihlášku zaevidovalo do systému „Zápis do MŠ“, ale nepodali přihlášku do MŠ.

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH

V červnu proběhlo řádné, pravidelné zasedání komise, kde byl představen nový člen komise p. Pořádek za p.Volného. Hlavním bodem programu byla kampaň leto.jiznicechy.cz. Zároveň proběhla konference s budějovickými hoteliéry a propagační kampaň, která má být spuštěna od druhé poloviny června. Tyto akce se spolupráci s JCCR by měly nastartovat letošní letní turistickou sezonu.

Dalším bodem na programu byla aktualizace webu c-budejovice.cz. “Ukázal jsem na příkladech, že oproti loňskému roku je na webu daleko více 404 chyb (celkem více než 500 chybných odkazů na neexistující stránky).Navrhl jsem zaslat výzvu na Radu města se seznamem chybových odkazů, aby bylo toto vše v brzké době opraveno. Návrh byl odsouhlasen a seznam chybových odkazů jsme vytvořil”, dodává náš člen komise Jaroslav Hansal.

Komise vzala na vědomí zhodnocení dotačního programu pro rok 2019 a byly rozděleny dotační projekty ke kontrole pro tento rok. Následovala diskuze a politování nad letošní zrušenou Zemí živitelkou.

PAMÁTKOVÁ KOMISE

V červnu se památková komise nesešla. Proběhla jen pracovní schůzka na odboru PP MM ČB za účasti Ing.Tomandlová, Ing.arch.N.Pálková, Ing.arch.V.Musil, Ing.arch.Kamila a Tadeáš Matouškovi - zpracovatelé Programu regenerace MPR ČB na dalších 5 let.

Dohodli jsme se na průběžné konzultaci s památkovou komisí po prvotním sběru předpokládaných aktivit v území. Možné podněty se týkají i ostatních oblastí s dopadem na MPR tj.cestovní ruch, kultura, ŽP, doprava, AaÚPn“, shrnuje Vladimír Musil.

DOPRAVNÍ KOMISE

V červnu se po domluvě sešla dopravní komise v terénu u kavárny Vlna, kde byla DK seznámena se záměry pana Borovky s provozováním lodní dopravy na řece Malši a Vltavě. Názornou ukázkou a proplutím tras seznámil členy komise s možnostmi nových a plánovaných zastávek a tras.

Další program se následně projednával v kavárně Vlna. Předmětem jednání byl zejména program na druhé pololetí a systémové a procesní opatření ke zvýšení efektivnosti fungování komise. Dále se projednávaly vize dopravy ČB (volnější téma) včetně bodu dopravy v centru města. Další body programu byly spíše drobnosti operativního charakteru”, upozorňuje Pavel Maule.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V červnovém termínu komise pro ŽP vyjela na terénní zasedání, a to na odkaliště Teplárny České Budějovice. Probíhá zde rekultivace, včetně terénních úprav a následné výsadby. Celý prostor by zatím měl sloužit jako přírodní území, které budou využívat lidé z okolí. Na ploše zatím není možná výstavba, ale teprve budoucnost ukáže, jaké budou tlaky na využití těchto polohou velice lukrativních pozemků. Jsou ve výhradním majetku teplárny, a tedy města, a tím pádem rozhodnutí padne v budoucnu do rukou radních a zastupitelů.

Z odkaliště jsme se přesunuli do tréninkového areálů pro děti a mládež fotbalového SK Dynamo. Tento prostor vzniknul právě na místě bývalého odkaliště. Zde jsme diskutovali možné zefektivnění přidělování dotací a oslovení většího množství žadatelů prostřednictvím lepší propagace dotačních titulů”, reportuje Lucie Korytářová, která v komisi zaskočila za Dana Leštinu.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU

Shrnutí aktuálních projektů - park Dukelská, kulturní dům Slávie, parkovací dům u sportovní haly, bytový dům 4Dvory a Dům umění. Park Dukelská - je dopracovaná studie, která je předběžně projednaná s dotčenými subjekty a odbory. Park 4Dvory - probíhá participace s občany.

Rekonstrukce KD Slávie - na konci června proběhne hodnocení šesti soutěžních návrhů, bude následovat JŘBU a v případě podpisu smlouvy pak v roce 2021 dokumentace DUR/DSP.

Parkovací dům Dlouhá louka - bude se řešit formou Design and Build na základě zpracované studie A8000. Předpokládaná kapacita je cca 400 - 700 míst ve dvou etapách.

Soutěž o návrh na Dům umění – probíhá příprava soutěžního zadání a podmínek, soutěž bude vyhlášena 10/2020, výsledky 02/2021. Předpokládaná investice 50 mio bez DPH.

Přístřešky Pražská – probíhá příprava ZMR, komise doporučila členy poroty, kteří dají připomínky k zadání. “Ohledně parkoviště Dlouhá louka (u Kauflandu) a dostavba objektu Městské policie (Haškova) komise konstatovala, že nemá k projektu dostatek informací”, uzavírá Filip Landa.


INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice