splash image

Zpráva z květnových komisí města

Pavel Šramhauser | |

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

SPORTOVNÍ KOMISE

Komise se sešla 26. května a na programu byl již skoro tradiční bod - byla projednána jedna z dalších žádostí HC LVI 2009 z.s. o příspěvek na profesionálního trenéra ve výši 300 000 Kč (samozřejmě opět mimo klasickou žádost v rámci některého dotačního titulu na sport). Sportovní komise této žádosti nedoporučila vyhovět. Dále zde byl bod Různé, kde se například řešil OP č. 2 “Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů”, kdy zde padl návrh tento program pro příští rok použít jako rezervu pro kluby nejvíce postižené krizí vzniklou přijatými opatřeními proti šíření koronaviru.

Za mě jako člena sportovní komise se mi tento nápad velmi líbí a to i v souvislosti s tím, že většina klubů, které v rámci tohoto dotačního programu žádají, jsou již financování jiným způsobem - například v rámci samostatného memoranda. Dále jsem se v bodu různé dotazoval na realizaci naplánovaných akčních plánů v rámci Plánu rozvoje sportu nicméně na tento dotaz jsem nedostal odpověď - přislíbeno, že bude zodpovězeno na další SK.”, informuje Pavel Šramhauser. Celý zápis ze zasedání zde.

CESTOVNÍ RUCH

V polovině května proběhla komise pro cestovní ruch a řešila především aktuální krizovovou situaci v cestovním ruchu vzniklou pandemií Covid-19. Pozváni byli zástupci Destinační agentury Budějovicko a JCCR, aby představili plány na podporu cestovního ruchu. Hlavní podporou pro cestovní ruch má být přilákání tuzemských turistů do města i do kraje pomocí projektu leto.jiznicechy.cz, kde budou moci návštěvníci získat slevy nejen na ubytování, ale i na různé akce a aktivity. Záměrem je udržet turisty v kraji po co nejdelší dobu a proto jsou dotovány pouze vícedenní pobyty. “Obecně panuje optimismus v tom, že letní sezóna skončí nakonec pro cestovní ruch dobře, ale velké obavy vyvolává zimní sezóna, kde bude pravděpodobný úbytek zahraničních návštěvníků velkým problémem.”, shrnuje Jaroslav Hansal.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V úvodní části zasedání komise byl představen projekt na revitalizaci Vávrovských rybníků, které jsou součástí celku Vrbenské rybníky. Koncepce předpokládá rozdělení ploch na 3 zóny s různým využitím a přístupností po nově zbudovaných stezkách, a to jak zpevněných cestách k obsluze rybníků, tak nezpevněných pěšinách. Celý projekt by byl realizován krajem, kterému by město dalo své pozemky do výpůjčky. Počítá se i s informačním centrem na okraji oblasti a pozorovatelnami ptactva. Je zde zahrnut i managment ploch jako jsou například luční plochy, kde bude nutné odstranit některé náletové dřeviny. Bude zde však dbáno na zachování starých stromů. Proběhla by i revitalizace rybníků a vznik nových mokřadů. Celý projekt má zpřístupnit oblast návštěvníkům a zároveň některé z vzácných biotopů přirozeně oddělit tak, aby nedocházelo k jejich narušování.

Bylo představeno také možné rozšíření parku 4D a jeho napojení lávkou na v budoucnu revitalizované Vávrovské rybníky. Probrali jsme také, jak postupuje řízení o záměru na výstavbu Kauflandě, na který jsme vás již upozorňovali zde.

Dalším z témat byl možný projekt na výzkum budov města v souvislosti s úhynem ptáků po nárazech do prosklených ploch. Zde jsem sdílela své zkušenosti s touto problematikou, s níž jsme se potýkali při mé práci v zoo. Velké prosklené plochy výběhů jsou opravdu pastí pro mnoho ptáků, stejně jako skleněné plochy městských budov. Projekt by mohl být rozčleněn na více fází spolu s návrhem možných opatření omezující počty mrtvých ptáků. Úbytek ptactva je kombinací mnoha faktorů. Redukce rizika střetů ptáků se sklem je jedna z možností jak tento trend zpomalit”, dodává Lucie Korytářová.

Dalšími tématy byl managment sekání trávy ( sledujte snahy naše a dalších dobrovolníků na https://www.facebook.com/chcememotyly/) a také problematika velkého zasíťování některých pozemků nejen optickým kabely, které následné ztěžuje či zcela znemožňuje výsadby zeleně.


INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice