splash image

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Lukáš Mareš | |

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Město se k problému odpadu musí nějak postavit. V současné době vzniká plán jak. Ten plán připravuje českobudějovická Teplárna. Proč? Protože jednou z dalších možností je odpadky spalovat, a tak z nich získat teplo a elektřinu. Plán není v jádru špatný, nicméně máme-li si vybrat, tak upřednostňujeme podporovat principy třídění a opětovného používání. To se dá dělat různými způsoby a vybudování spalovny mezi ně nepatří.

RADOST

160 tisíc tun odpadků z celého kraje?

Jedním z problémů je kapacita navržené spalovny. Z logiky věci vyplývá, že čím větší, tím bude výhodnější ekonomicky. V plánu je proto postavit ji co největší a svážet do Budějovic odpadky z celého kraje (má jich ročně spálit 160 tisíc tun). Kromě extrémního navýšení dopravy (zhruba 50 kamionů denně!) může totiž velmi snadno dojít k tomu, že nebude-li se dostávat odpadu našeho, začneme ho dovážet odjinud, ať už jiných krajů, nebo z ciziny.

Čím větší spalovnu budeme mít, tím menší tlak bude na nakládání s odpady jinak než spalováním.

Kde vzít tři miliardy korun?

A navíc, vybudovat spalovnu bude drahé. Hovoří se o zhruba 3 miliardách korun! Zásadní otázka tak zní - kdo to zaplatí? Modernizace technologií pro nakládání s odpady je samozřejmě priorita Evropské unie. Ta bude přispívat na moderní technologie, ke kterým ale spalovny rozhodně nepočítá. Takže 3 miliardy bude hledat město, kraj a možná stát.

Na pátečním zastupitelstvu města České Budějovice se strategie Teplárny ČB a. s. a spalovny projednávala. Nám se sice nepodařilo zavázat radu města k rozhodnutí o spalovně až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto o jejím financování. Podařilo se nám ale prosadit závazek, aby odpady pocházely převážně z území Jihočeského kraje a jejich významná část byla do spalovny přepravována nikoli po silnici kamiony, ale po železnici. Protože jakékoli snížení zátěže pro České Budějovice je nutné.

P.S. Město nechce mluvit o spalovně jako spalovně. Má se jí prý říkat ZEVO, zařízení pro energetické využívání odpadu. Tak jen abyste byli v obraze.


Krajské volby 2020

ZPRÁVA Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů. Konečně se tedy opět po koronavirové krizi rozběhl standardní provoz komisí. Přinášíme vám krátký report z 6 aktivních komisí města. Přes prázdniny se většina komisí scházet nebude.

Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice