splash image

Radní měří všem tajným metrem

Jan Hošek | | rada

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

Odpověď primátora Svobody je opravdu kuriózní. (Celý text níže.) Nic se nezaznamenává. Nikdo neví jaká proběhla diskuze. Nelze určit, proč radní hlasovali, jak hlasovali. Prostě se někdy najde většina a jindy ne.

Taková odpověď je ve velkém kontrastu s tím, co Piráti dlouhodobě prosazují: transparentnost a zodpovědnost politiků.

Přitom se to v předvolebních programech tří uskupení zastoupených nyní v radě jen hemžilo slovy jako: “Budějčáci si zaslouží politiky, kteří s nimi jednají otevřeně a na rovinu” nebo “komunikace musí fungovat jak uvnitř radnice, tak navenek vůči občanům”. Čestnou výjimkou je ANO, které nic jako transparenci a zodpovědnost nikdy neslibovalo.

Na začátku fungování této koalice jsme trochu doufali, když ne v kompletní změnu politické kultury, tak alespoň v drobné posuny směrem k transparentnosti a otevřenosti vůči občanům. Zatím vidíme spíš občasné kroky opačným směrem.

Programy koaličních stran:
HOPB: Otevřená radnice
Společně pro Budějovice: Mluvíme spolu
ČiB a STAN: Přátelská a transparentní radnice
ANO: Žádný program, jen nějaké zapadlé sliby na facebooku zde

Celý text odpovědi (originál na webu města ZDE):

Dotaz zastupitele Bc. Jana Hoška – Požádal o zdůvodnění rozhodnutí Rady města České Budějovice k usnesením, která se týkají „Udělení výjimek ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací a ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice v rámci akcí“:
Masopust 2020 – usnesení č. 118/2020,
Adventní trhy pro ART 4 PROMOTION, s. r. o. – usnesení č. 136/2020,
RUNTOUR 2020 – usnesení č. 137/2020,
Night run a Avon běh za zdravá prsa 2020 – usnesení č. 138/2020,
Indian Riders Fest 2020 – usnesení č. 139/2020.

Odpovídal Ing. Jiří Svoboda, primátor

Vážený pane zastupiteli, na 10. zasedání zastupitelstva města konaném dne 17. 2. 2020 jste vznesl žádost o zdůvodnění rozhodnutí Rady města České Budějovice k usnesením, která se týkají udělení výjimek ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací a ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice v rámci konkrétních Vámi uvedených akcí, a to konkrétně:

  1. Masopust 2020 (usnesení č. 118/2020),
  2. Adventní trhy (usnesení č. 136/2020),
  3. RUNTOUR 2020 (usnesení č. 137/2020),
  4. Night run a Avon běh za zdravá prsa 2020 (usnesení č. 138/2020),
  5. Indian Riders Fest 2020 (usnesení č. 139/2020).

K Vašemu dotazu uvádím, že diskuze radních se nezaznamenává, není proto zřejmé, jaká konkrétní diskuze k těmto bodům programu proběhla, a ani není možné zpětně (více než měsíc po konání předmětné schůze RM) určit, z jakého konkrétního důvodu radní hlasovali způsobem, jakým hlasovali. Výsledkem pak bylo, jak je zaznamenáno v zápise z jednání rady města ze dne 3. 2. 2020, že rada města nenašla nadpoloviční většinu nutnou pro schválení udělení výjimky ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací a ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice.

Formu zápisu a pravidla jeho zaznamenání upravuje jednací řád rady města, který vychází z ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích. V celém průběhu schůze rady města jsou jak požadavky zákona o obcích, tak jednacího řádu rady vždy striktně dodrženy.

rada

INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

V Českých Budějovicích proběhne v pátek mimořádné zastupitelstvo k návrhu územního plánu

České Budějovice, 25. listopadu 2020 - V pátek 27. listopadu se setkají zastupitelé města Českých Budějovic na mimořádném jednání s jediným bodem programu - schválení zadání územního plánu. Piráti zvou širokou veřejnost a upozorňují, že územní plán je důležitý dokument, který značně ovlivní podobu celého města na další desetiletí. A zadání pro jeho novou verzi se právě nyní dostává do finále.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice