splash image

Návod, jak podat připomínku k Zadání územního plánu

MUDr. Lukáš Mareš | |

Občané Českých Budějovic mají nyní jedinečnou příležitost zasáhnout do územního plánu, který ovlivní podobu města na dalších 20 let. Možnost změnit využití jednotlivých pozemků je nyní dostupná zdarma, další taková bude pravděpodobně až v roce 2040 a mezi tím budou veškeré změny velmi nákladné.

Připomínka k Zadání územního plánu musí obsahovat:

 • Informaci, že se jedná o připomínku k návrhu zadání územního plánu
 • Identifikaci podávající osoby (jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště)
 • Katastrální území, kterého se připomínka týká
 • Návrh změny, ideálně s odůvodněním
 • Datum
 • Podpis

Připomínka může dále obsahovat:

 • Grafické schéma nebo mapu s vyznačeným územím, kterého se týká (lze použít např. službu vzdáleného nahlížení do katastru)

Připomínku lze podat:

 • Osobně na podatelně Magistrátu města (na náměstí Přemysla Otakara II.)
 • Doporučeným dopisem na magistrát, odbor územního plánování
 • Datovou schránkou na Magistrát města

Připomínka musí být podána:

 • Do 27. května 2020
 • Na připomínky podané po tomto termínu nebude brán zřetel!

Velmi doporučujeme před podáním připomínky ověřit formální správnost přímo na odboru územního plánování Magistrátu konzultaci emailovou nebo telefonickou u příslušného úředníka. Jsou vstřícní, tak toho využijte.


Krajské volby 2020

ZPRÁVA Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů. Konečně se tedy opět po koronavirové krizi rozběhl standardní provoz komisí. Přinášíme vám krátký report z 6 aktivních komisí města. Přes prázdniny se většina komisí scházet nebude.

Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice