splash image

Město se všemožně snaží utajit informace z rady

MUDr. Lukáš Mareš | |

Rada města České Budějovice dělá na svých zasedáních zvukový záznam. O ten si požádal pirátský zastupitel Lukáš Mareš v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Tajemník úřadu mu je odmítá dát i přesto, že pravomocné rozhodnutí krajského úřadu nám dává za pravdu.

A co se stane teď? Rada města radši upustí od zvyku a přestane záznam dělat úplně. Máme informaci, že se na pondělním zasedání rady chystá změna jednacího řádu, která vypouští část o zvukovém záznamu. Tím jistě ztíží psaní zápisu a otevře prostor ke sporům o to, kdo co jak řekl.

Piráti dlouhodobě bojují za právo na informace a transparentnost rozhodování ve veřejné správě. Rada města se opakovaně snažila v minulosti dělat některé kontroverzní kroky v utajení. Toto je známka, že se toho dočkáme i v budoucnu.

Kdy se typicky rada bojí, nebo se za svá rozhodnutí stydí? Když přijme usnesení, avšak “všichni se zdrželi”. Jak je taková absurdita možná? Stačí aby se v anonymním hlasování u daného bodu někdo zdržel. To umožňuje všem radním, aby rozhodovali nezodpovědně a ze své odpovědnosti se mohli lépe vylhat: “To já jsem se zdržel!”. Račte nahlédnout do zápisů z jednání rady města. Najdete je zde.


INFORMACE Z ÚNOROVÝCH JEDNÁNÍ KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v únoru k projednávání jejich programů. V některých komisích se tentokráte rozdělovaly městské dotace, což je vždy příležitost pro bouřlivější debatu. Podívejme se tedy podrobně, čemu se věnovaly únorové komise očima pirátských nominantů.

CO V LEDNU PROJEDNÁVALY KOMISE MĚSTA

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice