splash image

Co se projednávalo na listopadovém zastupitelstvu?

Lukáš Hypša | |

V pondělí 4. listopadu proběhlo již osmé zasedání zastupitelstva České Budějovice. Na programu byl například návrh pro pořízení změny územního plánu nebo mimořádná dotace na zřízení multifunkčního hřiště. Z iniciativy IT výboru jste také nově mohli sledovat stream zasedání na Youtube. Jeho záznam najdete na kanálu našeho zastupitele Josefa Špaka.

Schvalování programu

Zasedání začalo poněkud chaoticky, když na návrh primátora Svobody zastupitelstvo schválilo limit na projednávání programu, a to v délce 60 minut. V následující hodině se nedebatovalo o ničem jiném, než o smysluplnosti tohoto opatření. Proto jsme navrhli zřízení pracovní skupiny pro úpravu jednacího řádu, která by časový limit vystupujících měla upravit.

Tento krok jsme plánovali na některém z dalších zasedání, ovšem dnes jsme k tomu dostali dobrou příležitost. Do komise vyšleme s našimi návrhy na úpravy jednacího řádu Josefa Špaka,” říká zastupitel Jan Hošek.

Jednací řád zastupitelstva upravuje kromě diskuze zastupitelstvu celkový chod jednání, pravidla pro vystoupení občanů apod.

V této souvislosti náš zastupitel Jan Nepomuk Piskač vznesl požadavek na několik úprav už na zasedání. Vystoupení občanů, které je důležitým bodem zasedání, navrhl přesunout z třinácté hodiny na praktičtější čas – později odpoledne. Jako následující bod doporučil zařadit diskusi zastupitelů, na kterou se obvykle dostává až ve večerních hodinách. Také se vyslovil pro tvoření programu přesahující jedno volební období. Náš tradiční návrh pro konec v pevnou hodinu a pokračování následující pondělí byl rovněž tradičně zamítnut.

Změna územního plánu

Zastupitelstvo schválilo spuštění jednání o změně územního plánu v lokalitě Za Potokem IV. V dané lokalitě na východ od Mladého se nachází zhruba 10 hektarů pole, na kterých mají podle návrhu vyrůst vilky a rodinné domy.

Dostupnost bydlení ve městě dlouhodobě sledujeme a podporujeme. Z toho důvodu bychom ale při zastavování území viděli radši bytové domy, které vytvoří zázemí pro více rodin, než vznik “ležatých paneláků”. Stejně tak nesmíme zapomenout na zelené plochy, potřebnou infrastrukturu a další občanskou vybavenost.

V klubu budeme pečlivě sledovat, zda jsou respektovaný ekologické a jiné limity tohoto území. Jde nám o to, aby se na území respektovala příroda i zájmy obyvatel. Nenechám se opít rohlíkem!” říká zastupitel Svatomír Mlčoch.

Dotace na hřiště pro SK Pedagog

V oblasti Čtyři Dvory vznikne multifunkční hřiště přístupné pro veřejnost. Město na realizaci poskytne společnosti Sportovní klub Pedagog mimořádnou investiční dotaci ve výši 2 200 000 Kč. Součástí smlouvy se žadatelem je otevření hřiště pro veřejnost po dobu deseti let. O údržbu se bude starat sportovní klub, pro město to tedy je výhodná investice.

Město také poskytne mimořádnou dotaci Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, na zajištění montované stavby pro sociální službu - sociálně terapeutické dílny ve výši 1,7 mil. Kč

Arpida je dlouhodobě prospěšné zařízení, které si zaslouží městskou podporu,” říká zastupitelka Zuzana Kudláčková. Stejný pohled má pirátka i na projekt Autis Centra, které město podpoří částkou 18 milionů korun. “Společnost je dlouhodobě poddimenzovaná, jakýkoliv krok pro jeho podporu je potřeba,” dodává.

Vystoupení občanů

Pravidelným bodem zasedání je vystoupení občanů v 13:00. První z řečníků byla Veronika Žánová, která zastupitele upozornila na dlouholetou kauzu stavby bytového domu v blízkosti jejího domu, na adrese Nerudova 19. “Tyto bezohledné pokusy o vklínění šestipatrového domu do vnitrobloku třípatrových, které by výrazně převyšoval, považuji za nešťastné. Město by tlaku developerů na další zahušťování zástavby nemělo ustupovat,” dodal zastupitel Josef Špak.

Druhým řečníkem byl pan Vladimír Zábranský ze sdružení nájemníků ČR, který přišel kvůli sporu o vystěhování nájemníků v městských bytech. Toto upozornění považujeme za potřebné, ale příliš razantní. Jsme zvědaví, jak se bude kauza vyvíjet dál.


INFORMACE Z ÚNOROVÝCH JEDNÁNÍ KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v únoru k projednávání jejich programů. V některých komisích se tentokráte rozdělovaly městské dotace, což je vždy příležitost pro bouřlivější debatu. Podívejme se tedy podrobně, čemu se věnovaly únorové komise očima pirátských nominantů.

CO V LEDNU PROJEDNÁVALY KOMISE MĚSTA

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice