splash image

Personální změny Pirátů

MUDr. Lukáš Mareš | |

Tisková zpráva zastupitelského klubu Pirátů a Zelených v Českých Budějovicích

Ke dni 6. 9. 2019 rezignovala na svůj zastupitelský mandát a členství ve školské komisi rady města Mgr. et Mgr. Adéla Kučerová, členka klubu Pirátů s podporou Zelených. Tento krok se rozhodla učinit z důvodu narůstajících pracovních povinností spojených s rozvojem dvou soukromých mateřských a jedné základní školy, které vede.

Novým členem zastupitelstva města se tak stal Josef Špak. Pan Špak je členem Pirátů, předsedou místní organizace Pirátů na Českobudějovicku a čerstvě také předsedou jihočeské krajské organizace.

Pan Špak zároveň zaujme místo v čele Výboru pro veřejnou správu a IT zastupitelstva města po MUDr. Lukáši Marešovi, který na tuto funkci z důvodu návratu ke svému povolání k 12. 9. 2019 rezignoval. K této problematice má pan Špak velmi blízký vztah, neboť se IT dlouhodobě zabývá profesně. Bližší informace najdete v přiloženém životopise.

Novým členem školské komise rady města se stal Bc. Kamil Podzimek. Pan Podzimek je vedoucím pracovníkem ve společnosti Jihočeský streetwork Prevent, která se dlouhodobě věnuje prevenci patologických jevů ve společnosti. V letošním roce byl oceněn cenou „Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018“. Věříme, že pan Podzimek bude platným členem komise, do které přinese svůj odborný vhled preventisty.

Držte nám palce, my držíme kurz.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice