splash image

(Dobré) novinky z Rady města 2.9.2019

Josef Špak | |

V pondělí 2. září 2019 zasedla rada města. Z našeho pohledu sporným rozhodnutím nebo připomínkám k jednotlivým bodům se budeme ještě po našem prozkoumání a prověření věnovat v našich dalších příspěvcích. Dnes bychom rádi informovali o projednaných bodech, které hodnotíme pozitivně a jsme rádi, že byly schváleny. Budou ku prospěchu budějčákům:

  • zařazení výklenkové kapličky do majetku města. Kaplička se nachází na severní straně Dobrovodské ulice. Tato stavba je zahrnuta v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, ale nebyla dosud evidována v majetku města. Tímto dodatkem bude svěřena do obstarání společnosti SPRÁVA DOMŮ jako ostatní legalizované kapličky (K. Světlé, České Vrbné, Čéčova ul.) a následně bude zajištěna její oprava
  • bude vybudováno oplocení dětského hřiště Kubatova-Staroměstská a vybudován nový pryžový povrch pod stávajícími herními prvky u hřiště v lokalitě U Trojice-Neplachova
  • byla poskytnuta dotace Asociaci jihočeských výtvarníků na mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění INTERSALON AJV
  • rada města vyjádřila souhlas s přijetím darů pro Jihočeské divadlo od firem SINOP CB a.s., SLÁDEK GROUP a.s., ČEPS a.s. a SINOP SMP s.r.o. v celkové výši 1.060.000 Kč

Zuzana Kudláčková, zastupitelka Pirátů k tomu dodává:

Jsem ráda za každou změnu, která slouží lepšímu životu v Budějovicích. Dovolím si také upozornit na návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice, které se bude konat dne 16. 9. 2019. Zvu všechny budějčáky k jeho sledování a případnému vystoupení v diskuzi od 13:00 hodin. Návrh programu naleznete zde.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice