splash image

Město bude doplácet za elektřinu kvůli chybně nainstalovaným elektroměrům

Bc. Jan Hošek | |

Dne 28. ledna 2019 byla zástupci společnosti E.ON Distribuce, a.s. provedena kontrola odběrného místa na adrese Jeronýmova 218/1 (sídlí zde úředníci Magistrátu města). Při kontrole bylo zjištěno, že instalovaná měřící souprava nezaznamenává skutečnou spotřebu elektřiny v odběrném místě z důvodu nesprávného zapojení měřících transformátorů proudu.

Objekt Jeronýmova statutární město převzalo od bývalého okresního úřadu. Za dobu užívání budovy nedošlo k zásahům na elektroměrovém rozvaděči a po celou dobu bylo zařízení zaplombováno. Chyba v zapojení měřících transformátorů proudu a elektroměru pravděpodobně vznikla již v době působení okresního úřadu.

Měřící transformátory jsou ve vlastnictví odběratele, který má v souladu s § 287 odst. 2) písm. d) zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, povinnost je udržovat ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Celková výše škody byla společností E.ON zpětně za 3 roky vyčíslena částkou 572 000 Kč, která byla následně při dalších jednáních snižována. Momentálně se jedná o nabídce 450.000 Kč ze strany města.

Částka k zaplacení byla určena odhadem na základě rozdílů průměrných spotřeb chybně a správně zapojených elektroměrů. Období starší než 3 roky je považováno za promlčené.

Josef Špak, oblastní předseda Pirátů k tomu říká:

Je dobře, že se věc řeší a městu se daří vyjednávat o nižší platbě. Otázkou zůstává, proč se na chybu v instalaci přišlo až po více než 14 letech. Budova Jeronýmova 218 je v majetku města již od roku 2005. Snad tam nejsou další kostlivci ve skříni.


Budějcké zastupitelstvo očima Pirátů

Informovanost lidí je pro Piráty jedna z hlavních priorit, proto vám přinášíme shrnutí zasedání městského zastupitelstva ze dne 16.9. Projednávali jsme například kontroverzní téma letiště, plánovanou rekonstrukci kulturního domu Slávie nebo přípravu k projektu Vltavské cyklostezky. Došlo také k obměně našeho klubu, po rezignaci Adély Kučerové se k nám připojil Pirát Josef Špak. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 4.11., o kterém vás budeme samozřejmě také informovat. Budeme ale moc rádi, když se přijdete podívat a třeba nám při vystoupení občanů sdělíte váš názor na věc, který je pro nás zásadní.

Co v září projednávaly komise města

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

Podporujeme výstavbu jihočeské cyklostezky

Z Nové Pece, kolem celé Lipenské přehrady, z Vyššího Brodu do Rožmberk nad Vltavou, dále pak do Krumlova a odtud přes Budějovice a Hlubokou k vodní nádrži Hněvkovice až do Týna nad Vltavou. To je plánovaný projekt Vltavské cyklostezky o délce více než 150 km. Některé úseky jsou již hotové, například z Budějc na Hlubokou a do Purkarce. Také v okolí Lipna je již na co navazovat. Po pravém břehu jezera vede cyklostezka již z Frýdavy až do Nové Pece a z Nové Pece do Jenišova je již také hotovo. U jiných částí není ale ještě ani naplánovaná přesná trasa.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice