splash image

Město bude doplácet za elektřinu kvůli chybně nainstalovaným elektroměrům

Bc. Jan Hošek | |

Dne 28. ledna 2019 byla zástupci společnosti E.ON Distribuce, a.s. provedena kontrola odběrného místa na adrese Jeronýmova 218/1 (sídlí zde úředníci Magistrátu města). Při kontrole bylo zjištěno, že instalovaná měřící souprava nezaznamenává skutečnou spotřebu elektřiny v odběrném místě z důvodu nesprávného zapojení měřících transformátorů proudu.

Objekt Jeronýmova statutární město převzalo od bývalého okresního úřadu. Za dobu užívání budovy nedošlo k zásahům na elektroměrovém rozvaděči a po celou dobu bylo zařízení zaplombováno. Chyba v zapojení měřících transformátorů proudu a elektroměru pravděpodobně vznikla již v době působení okresního úřadu.

Měřící transformátory jsou ve vlastnictví odběratele, který má v souladu s § 287 odst. 2) písm. d) zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, povinnost je udržovat ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Celková výše škody byla společností E.ON zpětně za 3 roky vyčíslena částkou 572 000 Kč, která byla následně při dalších jednáních snižována. Momentálně se jedná o nabídce 450.000 Kč ze strany města.

Částka k zaplacení byla určena odhadem na základě rozdílů průměrných spotřeb chybně a správně zapojených elektroměrů. Období starší než 3 roky je považováno za promlčené.

Josef Špak, oblastní předseda Pirátů k tomu říká:

Je dobře, že se věc řeší a městu se daří vyjednávat o nižší platbě. Otázkou zůstává, proč se na chybu v instalaci přišlo až po více než 14 letech. Budova Jeronýmova 218 je v majetku města již od roku 2005. Snad tam nejsou další kostlivci ve skříni.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice