splash image

Předražené odpady podruhé. Držíme v ruce důkazy.

MUDr. Lukáš Mareš | |

Tisková zpráva místního sdružení Pirátské strany České Budějovice.

Na minulém zasedání zastupitelstva města představil MUDr. Lukáš Mareš svépomocí zpracovanou srovnávací studii nákladů na odpadové hospodářství jednotlivých krajských měst v ČR. Z této studie vyšly České Budějovice velmi nelichotivě. Město za tuto službu zaplatí zhruba o 30 % více, než je republikový průměr. Zároveň navrhl usnesení, aby si město zadalo vypracování podrobné studie na toto téma tak, abychom měli v ruce hodnověrný důkaz, o který se pak můžeme opřít při jednání s dodavatelskou firmou. Toto usnesení nebylo přijato. Zdrželo se 16 zastupitelů, 8 nehlasovalo, 4 proti (Kohn, Michl, Stehlík, Thoma), 8 pro.

Pirátům se od minulého zasedání podařilo dohledat další důkaz, který podporuje tvrzení o předraženosti této služby, kterou město nakupuje od společnosti FCC České Budějovice. Jednoznačným důkazem je srovnání ceníků, které společnost FCC České Budějovice nabízí městu a soukromým subjektům.

Statutární město České Budějovice má se společností FCC České Budějovice uzavřenou smlouvu z roku 2002, přičemž aktuální ceník upravuje dodatek č. 11. Cena za vývoz jednoho kontejneru na separovaný odpad (bez specifikace jeho velikosti; uváděno bez DPH) je u papíru 194,50 Kč, u skla 289,00 Kč a u plastu 354,20 Kč. Tedy za každou separovanou komoditu jiná. Oproti tomu smlouva mezi FCC České Budějovice a jedním nejmenovaným soukromým podnikem v Českých Budějovicích stanovuje cenu za všechny 3 komodity stejnou, 5760,00 Kč za 26 svozů, tedy 221,53 Kč za 1 vyvezení.

Lukáš Mareš, předseda zastupitelského klubu Pirátů, k tomu říká: “Město České Budějovice platí za vývoz 1 kontejneru na papír o 12 % méně než komerčně, zato u skla o 30 % více a u plastu dokonce o 60 % více. Smlouva byla podepsána tehdejším primátorem Jurajem Thomou. Není proto divu, že se jemu osobně, ani HOPB jako celku do vytahování takového kostlivce ze skříně moc nechce. Bohužel, vinou nevýhodně nastavené smlouvy každý rok proteče městu mezi prsty jen za vývoz kontejnerů na plast částka v řádu jednotek milionů Kč. Dle analýzy pak za odpadové hospodářství jako celek ztrácíme ročně desítky milionů Kč. Doufám, že se Čisté Budějovice chytnou za nos. A Hnutí občané pro Budějovice začnou dělat pořádek nejprve u sebe, protože do té doby se jim ho ve města ani na radnici udělat nepodaří.

Dodatek č. 11 smlouvy mezi SM ČB a FCC ČB.

Dodatek smlouvy mezi soukromým subjektem v ČB a FCC ČB.

MUDr. Lukáš Mareš | Předseda zastupitelského klubu Pirátů České Budějovice | tel: +420 737 905 368 | lukas.mares@pirati.cz


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice