splash image

Piráti vyžadují citlivější přístup při navyšování nájmů v městských bytech. Podávají podnět na Ministerstvo vnitra.

MUDr. Lukáš Mareš | |

Tisková zpráva místního sdružení Pirátské strany České Budějovice.

Dne 25. 2. 2019 přijala rada města usnesení č. 200/2019, kterým pověřila městskou společnost Správa domů s.r.o. uzavřením dohod s nájemníky v městských bytech se smlouvami na dobu určitou o zvýšení nájemného. A pokud by tito nájemníci s dodatkem nesouhlasili, mělo dojít k ukončení automatického prodlužování smluv, tedy fakticky k jejich ukončení.

Dle dopisu, ve kterém Správa domů oznamuje nájemníkům zvýšení nájmu a který se nám podařilo získat, však stojí, že dojde k uzavření smlouvy nové, nikoli dodatku, jak zní usnesení. Dle našeho názoru nelze termíny “dodatek ke stávající smlouvě” a “nová smlouva” zaměňovat. Správa domů si ovšem, jak jsme se přesvědčili při osobním jednání, myslí opak.

Nejde o slovíčkaření, celá věc má i praktické dopady. Dle předběžného vyjádření zástupců Ministerstva pro místní rozvoj lze totiž aplikovat § 2249 Občanského zákoníku (stanovující mj. max. 20% nárůst nájmu za poslední tři roky) i na automaticky prodlužované smlouvy na dobu určitou. V Budějovicích však dochází ke zvyšování nájmů mnohem razantněji, daleko nad tímto limitem, a tedy v rozporu s platnou legislativou. Nezbývá nám proto nic jiného, než na činnost rady města podat podnět na Ministerstvo vnitra tak, jak umožňuje zákon o obcích.

Zvyšování nájmů nad ochranný limit je možné pouze v případě uzavírání nových smluv. Na to však Správa domů nemá mandát, a to ani dle výše zmíněného usnesení rady města, ani dle platných pravidel pro přidělování městských bytů. Na pondělním jednání zastupitelstva města proto vyzveme kontrolní výbor zastupitelstva, aby rozpor mezi usnesením rady a činností Správy domů prošetřil.

Lukáš Mareš, předseda zastupitelského klubu Pirátů, k tomu říká: “Uvědomujeme si, že ceny nájmů městských bytů zaspaly dobu. Nečinnost minulých městských rad však neopravňuje tu nynější postupovat v rozporu s platnou legislativou. Učiníme nezbytné kroky, které uvedou věci do pořádku.

Usnesení rady města č. 200/2019.

Oznámení o zvýšení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy.

Pravidla pro přidělování městských bytů.


sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice