splash image

Piráti vyžadují citlivější přístup při navyšování nájmů v městských bytech. Podávají podnět na Ministerstvo vnitra.

MUDr. Lukáš Mareš | |

Tisková zpráva místního sdružení Pirátské strany České Budějovice.

Dne 25. 2. 2019 přijala rada města usnesení č. 200/2019, kterým pověřila městskou společnost Správa domů s.r.o. uzavřením dohod s nájemníky v městských bytech se smlouvami na dobu určitou o zvýšení nájemného. A pokud by tito nájemníci s dodatkem nesouhlasili, mělo dojít k ukončení automatického prodlužování smluv, tedy fakticky k jejich ukončení.

Dle dopisu, ve kterém Správa domů oznamuje nájemníkům zvýšení nájmu a který se nám podařilo získat, však stojí, že dojde k uzavření smlouvy nové, nikoli dodatku, jak zní usnesení. Dle našeho názoru nelze termíny “dodatek ke stávající smlouvě” a “nová smlouva” zaměňovat. Správa domů si ovšem, jak jsme se přesvědčili při osobním jednání, myslí opak.

Nejde o slovíčkaření, celá věc má i praktické dopady. Dle předběžného vyjádření zástupců Ministerstva pro místní rozvoj lze totiž aplikovat § 2249 Občanského zákoníku (stanovující mj. max. 20% nárůst nájmu za poslední tři roky) i na automaticky prodlužované smlouvy na dobu určitou. V Budějovicích však dochází ke zvyšování nájmů mnohem razantněji, daleko nad tímto limitem, a tedy v rozporu s platnou legislativou. Nezbývá nám proto nic jiného, než na činnost rady města podat podnět na Ministerstvo vnitra tak, jak umožňuje zákon o obcích.

Zvyšování nájmů nad ochranný limit je možné pouze v případě uzavírání nových smluv. Na to však Správa domů nemá mandát, a to ani dle výše zmíněného usnesení rady města, ani dle platných pravidel pro přidělování městských bytů. Na pondělním jednání zastupitelstva města proto vyzveme kontrolní výbor zastupitelstva, aby rozpor mezi usnesením rady a činností Správy domů prošetřil.

Lukáš Mareš, předseda zastupitelského klubu Pirátů, k tomu říká: “Uvědomujeme si, že ceny nájmů městských bytů zaspaly dobu. Nečinnost minulých městských rad však neopravňuje tu nynější postupovat v rozporu s platnou legislativou. Učiníme nezbytné kroky, které uvedou věci do pořádku.

Usnesení rady města č. 200/2019.

Oznámení o zvýšení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy.

Pravidla pro přidělování městských bytů.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice