splash image

Rada města konaná dne 20. 5. 2019 pohledem Pirátů.

Bc. Jan Hošek | |

Na včerejší radě města se probíralo několik pozoruhodných bodů. Nejdůležitějším byl územní plán, dále pak projekt „Housing First“, zakázka na další fázi modrých zón nebo další osud prostoru v Koldomě.

Nový územní plán

Krátce z historie. Minulá koalice uspořádala soutěž na zhotovitele územního plánu. Vyhrála společnost z Brna, která dala suverénně nejnižší cenu. Kromě nízké ceny však zaujala také absencí zkušeností s tvorbou územního plánu pro město velikosti krajské metropole. Nicméně, pravidla nastavená tehdejší radou to umožnila. Dle zákulisních informací má tato společnost velmi blízko k lidem z hnutí pana primátora. Po volbách došlo po velkém vnitřním zápase koalice ke zrušení ukončené soutěže s tím, že bude vypsána nová. Předpokládalo se ovšem, že vítězné společnosti se takový postup nebude líbit. Vznesla podnět na ÚOHS a ten ho skutečně potvrdil. Soutěž byla zrušená neoprávněně a město má povinnost podepsat s vítězem smlouvu.

Na dnešní radě se tedy řešilo, jak z toho ven. Nakonec bylo bez větší diskuze přijato usnesení, které bude názor ÚOHS respektovat. Jedním z hlavních důvodů, proč nepodat na rozhodnutí ÚOHS rozklad byla časová tíseň a absence validních argumentů, které by úřad přesvědčily.

Dle našeho názoru je třeba, aby se problém územního plánu někam začal posouvat. Jeho tvorba má pevně dané náležitosti, mimo jiné i několik kol projednávání s veřejností, které se nedají obejít. Myslíme si, že situace vstupně nastavené animozity mezi dodavatelem a zhotovitelem zakázky může paradoxně vést k velmi dobrému výsledku, bude-li město dostatečně přísné.

Klíčové je kvalitně a včas informovat veřejnost. Věříme, že i Piráti přispějí svým dílem.

Housing First

Po vzoru západoevropských měst nebo například Brna se i v Budějovicích začíná rozjíždět projekt „Housing FIrst“, určený lidem na hranici bezdomovectví (to je velmi důležité!). Myšlenka spočívá v tom, že návrat do společnosti je mnohem snazší ve chvíli, kdy má člověk jistotu střechy nad hlavou a teplé postele. V současné době bude docházet k tipování bytů, které budou těmto lidem nabídnuty a kam za nimi budou docházet pracovníci, kteří jim budou pomáhat v resocializaci. Projekt může vzbuzovat některé kontroverze, především v oblasti konzervativněji smýšlejících občanů města (kterých je zvláště v Budějovicích víc než dost). Nicméně příklady dobré praxe existují. Například ve Skotsku obdobný projekt funguje několik desítek let a s bezdomovectvím se zde prakticky nesetkáme. Věříme, že trpělivost přinese růže i v Budějovicích. A bezpečnější a čistší veřejný prostor bude benefitem pro všechny. Poznámka na okraj – podpora projektu prošla radou velmi těsně, neboť proti byli všichni členové hnutí pana primátora.

Rozšíření modrých zón

Narůstající počet automobilů je logickým důsledkem bohatnutí společnosti. Rodina dříve vlastnila jedno vozidlo, dnes klidně i tři. Tento trend s sebou přináší zákonitě i negativní jev – problém s parkováním. Naprosto souhlasíme s tím, že je třeba nastalou situaci intenzivně řešit. Narýsování modrých čar však vnímáme jako jeden z dílků skládačky, který bez těch ostatních nebude dávat celý obraz. Město by se mělo podobně jako u projektu „Housing First“ inspirovat v přístupu měst západní Evropy. Důležité je vytvořit dlouhodobou koncepci komplexního řešení problematiky parkování (v kódové řeči politiků označované jako „doprava v klidu“) a tuto strategii důsledně plnit. Ano, bude vyžadovat odhodlání, dlouhý čas (v řádu desítek let) a velmi mnoho politické odvahy podniknout kontroverzní kroky. Ale bez takového přístupu se budeme pouze plácat na místě. Kromě vymezení parkovacích zón musí město poskytnout i dostatečnou alternativu, jednak pro parkování, druhak pro stejně pohodlné způsoby přepravy pomocí jiných dopravních prostředků. Město by mělo důsledně trvat na dodržování předepsaných pravidel, kdy jakákoli nová obytná výstavba musí zahrnovat i dostatečný počet parkovacích míst. A neméně důležitá je i kontinuální informační kampaň.

Shrnuto: Modré zóny jsou fajn, ale bez alternativní možnosti zaparkovat dojde jen k vytěsnění problému jinam.

Prostor v Koldomě

Jedna z nejdelších diskuzí dnešní rady. Jak naložit s unikátním prostorem v unikátním objektu – Kolektivním domě? Původní záměr zřízení kavárny v prostoru s výhledem a terasou (kde původně kavárna vymyšlená byla) ztroskotal na nízkém zájmu provozovatelů a částečně i odporu nájemníků předposledního patra. Na radě byly však představen nový záměr. Kdo jej prezentoval? Kupodivu – hlavní architekt města pan Jan Němec ve spolupráci s panem Thomou. Proč kupodivu? V ideálním světě by to totiž byl on, kdo svůj pohled na věc přinese napoprvé, nikoli až ve chvíli, kdy politici neví kudy dál. Kavárna tedy odložena ad acta. Nový záměr bude ještě doladěn, nicméně nemělo by se jednat ani o provoz čistokrevného restauračního zařízení, ani o přebudování na bytovou výstavbu. O detailech se bude teprve rozhodovat.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice