splash image

Piráti otevírají jednání se starostkou Litvínovic o přemostění Vltavy

MUDr. Lukáš Mareš | |

Českobudějovičtí Piráti navštívili starostku Litvínovic paní Alenu Novákovou ve věci informování se o stavu procesu pořízení nového mostu přes Vltavu. Paní starostka nám potvrdila, že obec Litvínovice je o obou variantách přemostění připravena s Českými Budějovicemi jednat. Dle jejího vyjádření jsou pro obec obě varianty – tedy most s návazností na ulici Papírenská (varianta A) nebo s návazností na L. B. Schneidera (varianta B) – přípustné, potřebují ovšem znát další informace.

Lukáš Mareš, předseda zastupitelského klubu budějovických Pirátů a iniciátor jednání k tomu uvádí: „Paní starostka se před volbami dostala do nezáviděníhodné situace. Byla jí neoprávněně nasazena psí hlava. Ona měla být ta, kdo postup při budování nového mostu blokuje. Podle paní starostky se má celá situace tak, že panem náměstkem Konečným preferovaná varianta A není podrobně zpracovaná a Litvínovicím nebylo poskytnuto dostatečné množství informací, aby se mohli jejich zastupitelé kvalifikovaně rozhodnout. Nicméně, na dnešním jednání jsem byl opakovaně ujištěn, že Litvínovice jsou připravené jednat o obou variantách, musí být ale jednat o čem. Dnešní schůzky se účastnil i pirátský nominant v dopravní komisi rady města Ing. Pavel Maule, který na příštím jednání komise toto téma otevře a vyzve odpovědného náměstka, aby předložil komplexní analýzu obou zvažovaných variant nejen komisi, ale i obci Litvínovice..

Piráti prosazují, aby se takto významná rozhodnutí činila na základě věrohodných informací, a ne podle pocitů či přání jednotlivců. Město by mělo v těchto sporných otázkách postupovat podle jasného, předem známého plánu, podle kterého zváží připomínky všech dotčených stran bez osobních politických tlaků.


INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice