splash image

Prohlášení Zastupitelského klubu Pirátů ke vzniku rady města České Budějovice na období 2018 – 2022

MUDr. Lukáš Mareš | |

Česká pirátská strana s podporou zelených a nestraníků získala v říjnových volbách do zastupitelstva v Českých Budějovicích šest mandátů. Stala se tak čtvrtou nejsilnější stranou ze čtrnácti kandidujících subjektů v komunálních volbách. V následných třech týdnech po volbách vedla jednání se všemi stranami, které získaly zastoupení v zastupitelstvu. V souladu s povolební strategií jim nabídla vytvoření poměrného zastoupení v radě i koaliční spolupráci na užším základě. Ani jedna z nabídek nebyla přijata.

Ke koalici ANO, OPB, STAN-ČiB a Společně pro ČB zaujmou Piráti postoj opozice s významným programovým průnikem. Ten spatřujeme například v oblasti naplňování některých záměrů Strategického plánu města, výstavby komunálních bytů, péče o veřejný prostor a zklidnění dopravy na centrálním náměstí. Vítáme snahu koalice podpořit rozvoj nových informačních technologií a také nových metod účasti občanů na veřejné správě. Za nedostatek v koaličním programu považujeme absenci závazku ke zřízení městských čtvrtí a uplatnění místního referenda.

Náš základní požadavek, aby v koaliční radě města neměly převahu subjekty minulé koalice, byl naplněn. Jsme tedy připraveni vznik takovéto rady tolerovat anebo podpořit formou volného hlasování členů našeho zastupitelského klubu. Očekáváme naopak, že rada umožní realizaci některých našich programových bodů. Jsme připraveni vést a obsahově spoluurčovat radou města navrhovaný výbor pro veřejnou správu a informační technologie. V zájmu transparence rozhodovacích procesů a kontroly rady budeme usilovat o přiznání statutu stálého hosta rady zástupci nebo zástupcům všech opozičních stran.

V Českých Budějovicích 30.10. 2018

MUDr. Lukáš Mareš

předseda zastupitelského klubu Pirátů

v Českých Budějovicích


INFORMACE Z LISTOPADOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z pěti komisí města, které zasedly v listopadu k projednávání svých programů. A že bylo, i přes situaci s COVID 19, co probírat, se můžete sami přesvědčit v pravidelném reportu od pirátských členů komisí. Piráti pracují!

V Českých Budějovicích proběhne v pátek mimořádné zastupitelstvo k návrhu územního plánu

České Budějovice, 25. listopadu 2020 - V pátek 27. listopadu se setkají zastupitelé města Českých Budějovic na mimořádném jednání s jediným bodem programu - schválení zadání územního plánu. Piráti zvou širokou veřejnost a upozorňují, že územní plán je důležitý dokument, který značně ovlivní podobu celého města na další desetiletí. A zadání pro jeho novou verzi se právě nyní dostává do finále.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice