splash image

Budějovice bez korupce

MUDr. Lukáš Mareš | |

Klientelistickou síť a s ní spojenou korupci vnímám jako nejpalčivější problém Českých Budějovic. Je totiž společným jmenovatelem všech ostatních problémů.

O klientelistické síti rozprostírající se napříč Jihočeským krajem toho již bylo napsáno mnoho. Hlava chobotnice sídlí na Hluboké a její chapadla se rozprostírají napříč politickými stranami, městskými i krajskými úřady, sahají do řad policie, státního zastupitelství, na soudy, do redakčních rad místních žurnalistů.

Všechno bohužel začalo ještě před revolucí v roce 1989. Po ní měli ti správní lidé nejen kontakty a finanční prostředky, ale i ty schopnosti, které jim v „divokých“ porevolučních dobách umožnily přijít k majetkům a dalšímu vlivu. Často se tak dělo prostřednictvím kšeftování s restitučními nároky a privatizačními machinacemi. Lidé bez svědomí a morálky, často bývalí prominenti minulého režimu s kořeny v StB, začali určovat směr, kterým se naše mladá republika vydala. Postupem času si kolem sebe budovali stále pevnější a pevnější klientelistické sítě, kde každý na každého něco věděl a všichni navzájem si byli něčím zavázáni. Vznikla tedy těžko prostupná struktura, která zde existuje dosud.

Navzájem provázaná síť vlivných osob pak přihrává výnosné projekty jeden druhému, čímž dochází k odsunu občanů na druhou kolej. Nikdo pak nemá čas ani kapacitu řešit skutečné problémy města (například dopravu), nedej bože stanovovat nějaký dlouhodobý cíl města. Piráti to tak nenechají. Cesta nebude snadná, chobotnice se bude bránit všemi prostředky. Ale někde se začít musí.

Zásadní je personální politika města, tedy obsazení klíčových pozic na úřadech a v městských společnostech. Budeme usilovat o vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na tyto pozice, během nichž budeme klást důraz nikoli na loajalitu a spřízněnost, ale na odbornou zdatnost.

Jakékoli rozdělování veřejných peněz (například grantová řízení, poptávání služeb atd.) musí být maximálně transparentní a kontrolovatelné občany i novináři.

Zasadíme se o zavedení přehledného a přátelského rozklikávacího rozpočtu, neboť chceme vyjít maximálně vstříc komukoli, kdo se bude o hospodaření i jakoukoli jinou činnost města nebo jeho společností zajímat.

Mediální prostor (s výjimkou veřejnoprávních médií) je v jižních Čechách prakticky kompletně ovládán soukromým kapitálem a slouží k prezentaci politicky tendenčních zpráv. To je smutný stav, na kterém se bohužel podílejí i sami novináři. Rádi bychom proto umožnili vytvoření prostoru pro nezávislou investigativní novinařinu. Věříme, že investigativci začnou postupně rozkrývat vše, co mělo dosud zůstat skryto. Padni komu padni.


Budějcké zastupitelstvo očima Pirátů

Informovanost lidí je pro Piráty jedna z hlavních priorit, proto vám přinášíme shrnutí zasedání městského zastupitelstva ze dne 16.9. Projednávali jsme například kontroverzní téma letiště, plánovanou rekonstrukci kulturního domu Slávie nebo přípravu k projektu Vltavské cyklostezky. Došlo také k obměně našeho klubu, po rezignaci Adély Kučerové se k nám připojil Pirát Josef Špak. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 4.11., o kterém vás budeme samozřejmě také informovat. Budeme ale moc rádi, když se přijdete podívat a třeba nám při vystoupení občanů sdělíte váš názor na věc, který je pro nás zásadní.

Co v září projednávaly komise města

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

Podporujeme výstavbu jihočeské cyklostezky

Z Nové Pece, kolem celé Lipenské přehrady, z Vyššího Brodu do Rožmberk nad Vltavou, dále pak do Krumlova a odtud přes Budějovice a Hlubokou k vodní nádrži Hněvkovice až do Týna nad Vltavou. To je plánovaný projekt Vltavské cyklostezky o délce více než 150 km. Některé úseky jsou již hotové, například z Budějc na Hlubokou a do Purkarce. Také v okolí Lipna je již na co navazovat. Po pravém břehu jezera vede cyklostezka již z Frýdavy až do Nové Pece a z Nové Pece do Jenišova je již také hotovo. U jiných částí není ale ještě ani naplánovaná přesná trasa.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice