splash image

Budějovice bez korupce

MUDr. Lukáš Mareš | |

Klientelistickou síť a s ní spojenou korupci vnímám jako nejpalčivější problém Českých Budějovic. Je totiž společným jmenovatelem všech ostatních problémů.

O klientelistické síti rozprostírající se napříč Jihočeským krajem toho již bylo napsáno mnoho. Hlava chobotnice sídlí na Hluboké a její chapadla se rozprostírají napříč politickými stranami, městskými i krajskými úřady, sahají do řad policie, státního zastupitelství, na soudy, do redakčních rad místních žurnalistů.

Všechno bohužel začalo ještě před revolucí v roce 1989. Po ní měli ti správní lidé nejen kontakty a finanční prostředky, ale i ty schopnosti, které jim v „divokých“ porevolučních dobách umožnily přijít k majetkům a dalšímu vlivu. Často se tak dělo prostřednictvím kšeftování s restitučními nároky a privatizačními machinacemi. Lidé bez svědomí a morálky, často bývalí prominenti minulého režimu s kořeny v StB, začali určovat směr, kterým se naše mladá republika vydala. Postupem času si kolem sebe budovali stále pevnější a pevnější klientelistické sítě, kde každý na každého něco věděl a všichni navzájem si byli něčím zavázáni. Vznikla tedy těžko prostupná struktura, která zde existuje dosud.

Navzájem provázaná síť vlivných osob pak přihrává výnosné projekty jeden druhému, čímž dochází k odsunu občanů na druhou kolej. Nikdo pak nemá čas ani kapacitu řešit skutečné problémy města (například dopravu), nedej bože stanovovat nějaký dlouhodobý cíl města. Piráti to tak nenechají. Cesta nebude snadná, chobotnice se bude bránit všemi prostředky. Ale někde se začít musí.

Zásadní je personální politika města, tedy obsazení klíčových pozic na úřadech a v městských společnostech. Budeme usilovat o vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na tyto pozice, během nichž budeme klást důraz nikoli na loajalitu a spřízněnost, ale na odbornou zdatnost.

Jakékoli rozdělování veřejných peněz (například grantová řízení, poptávání služeb atd.) musí být maximálně transparentní a kontrolovatelné občany i novináři.

Zasadíme se o zavedení přehledného a přátelského rozklikávacího rozpočtu, neboť chceme vyjít maximálně vstříc komukoli, kdo se bude o hospodaření i jakoukoli jinou činnost města nebo jeho společností zajímat.

Mediální prostor (s výjimkou veřejnoprávních médií) je v jižních Čechách prakticky kompletně ovládán soukromým kapitálem a slouží k prezentaci politicky tendenčních zpráv. To je smutný stav, na kterém se bohužel podílejí i sami novináři. Rádi bychom proto umožnili vytvoření prostoru pro nezávislou investigativní novinařinu. Věříme, že investigativci začnou postupně rozkrývat vše, co mělo dosud zůstat skryto. Padni komu padni.


Krajské volby 2020

ZPRÁVA Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů. Konečně se tedy opět po koronavirové krizi rozběhl standardní provoz komisí. Přinášíme vám krátký report z 6 aktivních komisí města. Přes prázdniny se většina komisí scházet nebude.

Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice