splash image

Budějovice bez korupce

MUDr. Lukáš Mareš | |

Klientelistickou síť a s ní spojenou korupci vnímám jako nejpalčivější problém Českých Budějovic. Je totiž společným jmenovatelem všech ostatních problémů.

O klientelistické síti rozprostírající se napříč Jihočeským krajem toho již bylo napsáno mnoho. Hlava chobotnice sídlí na Hluboké a její chapadla se rozprostírají napříč politickými stranami, městskými i krajskými úřady, sahají do řad policie, státního zastupitelství, na soudy, do redakčních rad místních žurnalistů.

Všechno bohužel začalo ještě před revolucí v roce 1989. Po ní měli ti správní lidé nejen kontakty a finanční prostředky, ale i ty schopnosti, které jim v „divokých“ porevolučních dobách umožnily přijít k majetkům a dalšímu vlivu. Často se tak dělo prostřednictvím kšeftování s restitučními nároky a privatizačními machinacemi. Lidé bez svědomí a morálky, často bývalí prominenti minulého režimu s kořeny v StB, začali určovat směr, kterým se naše mladá republika vydala. Postupem času si kolem sebe budovali stále pevnější a pevnější klientelistické sítě, kde každý na každého něco věděl a všichni navzájem si byli něčím zavázáni. Vznikla tedy těžko prostupná struktura, která zde existuje dosud.

Navzájem provázaná síť vlivných osob pak přihrává výnosné projekty jeden druhému, čímž dochází k odsunu občanů na druhou kolej. Nikdo pak nemá čas ani kapacitu řešit skutečné problémy města (například dopravu), nedej bože stanovovat nějaký dlouhodobý cíl města. Piráti to tak nenechají. Cesta nebude snadná, chobotnice se bude bránit všemi prostředky. Ale někde se začít musí.

Zásadní je personální politika města, tedy obsazení klíčových pozic na úřadech a v městských společnostech. Budeme usilovat o vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na tyto pozice, během nichž budeme klást důraz nikoli na loajalitu a spřízněnost, ale na odbornou zdatnost.

Jakékoli rozdělování veřejných peněz (například grantová řízení, poptávání služeb atd.) musí být maximálně transparentní a kontrolovatelné občany i novináři.

Zasadíme se o zavedení přehledného a přátelského rozklikávacího rozpočtu, neboť chceme vyjít maximálně vstříc komukoli, kdo se bude o hospodaření i jakoukoli jinou činnost města nebo jeho společností zajímat.

Mediální prostor (s výjimkou veřejnoprávních médií) je v jižních Čechách prakticky kompletně ovládán soukromým kapitálem a slouží k prezentaci politicky tendenčních zpráv. To je smutný stav, na kterém se bohužel podílejí i sami novináři. Rádi bychom proto umožnili vytvoření prostoru pro nezávislou investigativní novinařinu. Věříme, že investigativci začnou postupně rozkrývat vše, co mělo dosud zůstat skryto. Padni komu padni.


INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice