splash image

Budějovice bez korupce

MUDr. Lukáš Mareš | |

Klientelistickou síť a s ní spojenou korupci vnímám jako nejpalčivější problém Českých Budějovic. Je totiž společným jmenovatelem všech ostatních problémů.

O klientelistické síti rozprostírající se napříč Jihočeským krajem toho již bylo napsáno mnoho. Hlava chobotnice sídlí na Hluboké a její chapadla se rozprostírají napříč politickými stranami, městskými i krajskými úřady, sahají do řad policie, státního zastupitelství, na soudy, do redakčních rad místních žurnalistů.

Všechno bohužel začalo ještě před revolucí v roce 1989. Po ní měli ti správní lidé nejen kontakty a finanční prostředky, ale i ty schopnosti, které jim v „divokých“ porevolučních dobách umožnily přijít k majetkům a dalšímu vlivu. Často se tak dělo prostřednictvím kšeftování s restitučními nároky a privatizačními machinacemi. Lidé bez svědomí a morálky, často bývalí prominenti minulého režimu s kořeny v StB, začali určovat směr, kterým se naše mladá republika vydala. Postupem času si kolem sebe budovali stále pevnější a pevnější klientelistické sítě, kde každý na každého něco věděl a všichni navzájem si byli něčím zavázáni. Vznikla tedy těžko prostupná struktura, která zde existuje dosud.

Navzájem provázaná síť vlivných osob pak přihrává výnosné projekty jeden druhému, čímž dochází k odsunu občanů na druhou kolej. Nikdo pak nemá čas ani kapacitu řešit skutečné problémy města (například dopravu), nedej bože stanovovat nějaký dlouhodobý cíl města. Piráti to tak nenechají. Cesta nebude snadná, chobotnice se bude bránit všemi prostředky. Ale někde se začít musí.

Zásadní je personální politika města, tedy obsazení klíčových pozic na úřadech a v městských společnostech. Budeme usilovat o vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na tyto pozice, během nichž budeme klást důraz nikoli na loajalitu a spřízněnost, ale na odbornou zdatnost.

Jakékoli rozdělování veřejných peněz (například grantová řízení, poptávání služeb atd.) musí být maximálně transparentní a kontrolovatelné občany i novináři.

Zasadíme se o zavedení přehledného a přátelského rozklikávacího rozpočtu, neboť chceme vyjít maximálně vstříc komukoli, kdo se bude o hospodaření i jakoukoli jinou činnost města nebo jeho společností zajímat.

Mediální prostor (s výjimkou veřejnoprávních médií) je v jižních Čechách prakticky kompletně ovládán soukromým kapitálem a slouží k prezentaci politicky tendenčních zpráv. To je smutný stav, na kterém se bohužel podílejí i sami novináři. Rádi bychom proto umožnili vytvoření prostoru pro nezávislou investigativní novinařinu. Věříme, že investigativci začnou postupně rozkrývat vše, co mělo dosud zůstat skryto. Padni komu padni.


Budějovičtí Piráti získali dostatek podpisů ke svolání mimořádného zasedání

Pondělní zasedání zastupitelstva města. Rada dělá, jako by se nám nouzový stav, krizová opatření a jejich dopady do rozpočtu vyhly obloukem. O tom, čím jsme prošli a co leží před námi nemají připravenou žádnou zprávu. Sehnali jsme proto podpisy dostatečného počtu zastupitelů, kterým to nestačí, a vyzvali primátora ke svolání mimořádného zasedání. Chceme, aby nám objasnil, jak radnice během dvou klíčových měsíců město řídila. A třeba se konečně dostane i na námi navrhovanou skutečnou podporu drobných podnikatelů, kteří ji nutně potřebují.

Piráti mají návrh skutečné pomoci budějovickým podnikatelům

Vládní opatření proti šíření koronaviru tvrdě dopadají na českou ekonomiku, přičemž jednou z nejohroženějších skupin jsou drobní podnikatelé. Drtivá většina krajských měst napříč republikou s nějakou formou podpory pro ně přišla, České Budějovice se k tomu zatím neodhodlaly. To chceme naším návrhem skutečné pomoci změnit.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice