splash image

V Českých Budějovicích rozhoduješ i Ty

MUDr. Lukáš Mareš | |

„Politici nemají patent na rozum, decentralizaci moci a zapojení občanů napřímo považuji za správný směr politiky. Je na čase, aby tento trend zcela běžný v západních demokraciích zakořenil i v naší společnosti.“

V České republice máme nastavený model zastupitelské demokracie, kdy občané ze svého středu vyberou ty nejdůvěryhodnější. Těm úspěšným pak společnost poskytne dostatek času i prostředků, aby se mohli věnovat politice profesionálně. Bohužel, pryč jsou doby, kdy politici chápali svou roli jako poslání a snažili se skutečně veřejný život obce pozvedat. Vinou marketingových kampaní a nutných komunikačních zkratek volí občané dost často nikoli na základě racionální úvahy a zkušenosti, ale kvůli marketingu. Občan je tak pro politiky potřebný jen těsně před volbami a pak už ne.

My, Piráti chceme tohle změnit. Chceme decentralizovat politickou moc a chceme umožnit nechat zaznít názor i toho nejposlednějšího občana města. V dnešním světě on-line komunikace je to totiž snazší než kdy dřív. Navíc jsme přesvědčení, že pozitiva takového přístupu převyšují negativa o několik pater.

I při nejlepší upřímné snaze politika o pochopení problémů té které lokality nemá šanci jít do takové hloubky, jako člověk, který na tom místě žije dlouhá léta. Je to dáno tím, že osobní zkušenost je nepřenositelná a při předávání se vždy část informace ztratí.

Dále chceme vytvořit pro aktivní občany tak přátelské podmínky, aby svou energii nevyčerpávali na dlouhodobý a často marný boj s byrokratickým aparátem.

Máme v plánu zavést v Českých Budějovicích tzv. Participativní rozpočtování. Neobjevujeme Ameriku – tento model je funkční a je již dobře zavedený ve spoustě evropských měst a dokonce i v některých českých (např. Brno či některé části Prahy). Město ze svého rozpočtu každoročně vyčlení určitou sumu (např. 20 milionů) a stanoví podmínky soutěže. Na základě tohoto zadání pak budou občané do soutěže vytvářet a přihlašovat projekty. Jednou za čas pak bude probíhat hlasování na internetu, kdy bude moci každý občan rozdat určitý počet hlasů těm projektům, které mu připadají nejsmysluplnější. A projekty s největší podporou pak město dopracuje a zrealizuje.

Dalším naším návrhem je rozdělení města do menších městských částí, tak, jak to funguje např. v Praze. Nutnou podmínkou je nenavyšování stavu úředníků. Toho chceme dosáhnout tak, že tyto nové „malé radnice“ budou spravovány současným úřednickým aparátem a radní a zastupitelé se budou scházet v zasedací místnosti naší velké radnice, která je ostatně dnes z 90% nevyužitá.

Třetím prvkem je pak založení městského internetového fóra, kde budou občané moci snadno diskutovat o jednotlivých městských záležitostech a kde bude moci zaznít hlas všech. Nutné podmínky pro fungování takovéhoto fóra jsou uživatelská přívětivost a přehlednost. Takovéto fórum zjednoduší komunikaci mezi občany, úředníky a politiky a umožní občanům „palci nahoru nebo dolů“ on-line hodnotit činnost, nápady a rozhodnutí města. Inspiraci pro fórum jsme našli přímo uvnitř Pirátské strany, která je díky němu nejdynamičtější ze všech politických stran. A takovou dynamiku chceme přinést i Budějovicům.

V neposlední řadě pak budeme podporovat iniciativy požadující pořádání místních referend. Dnešní praxe je taková, že legislativa sice pořádání referend umožňuje, je však „dobrým zvykem“ politiků házet těmto iniciativám aktivních občanů klacky pod nohy. Uvědomujeme si zároveň, že před každým takovým referendem musí proběhnout důkladná veřejná diskuze, při které dostanou rovnoměrný prostor všechny zúčastněné strany.


INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice