splash image

V Českých Budějovicích rozhoduješ i Ty

MUDr. Lukáš Mareš | |

„Politici nemají patent na rozum, decentralizaci moci a zapojení občanů napřímo považuji za správný směr politiky. Je na čase, aby tento trend zcela běžný v západních demokraciích zakořenil i v naší společnosti.“

V České republice máme nastavený model zastupitelské demokracie, kdy občané ze svého středu vyberou ty nejdůvěryhodnější. Těm úspěšným pak společnost poskytne dostatek času i prostředků, aby se mohli věnovat politice profesionálně. Bohužel, pryč jsou doby, kdy politici chápali svou roli jako poslání a snažili se skutečně veřejný život obce pozvedat. Vinou marketingových kampaní a nutných komunikačních zkratek volí občané dost často nikoli na základě racionální úvahy a zkušenosti, ale kvůli marketingu. Občan je tak pro politiky potřebný jen těsně před volbami a pak už ne.

My, Piráti chceme tohle změnit. Chceme decentralizovat politickou moc a chceme umožnit nechat zaznít názor i toho nejposlednějšího občana města. V dnešním světě on-line komunikace je to totiž snazší než kdy dřív. Navíc jsme přesvědčení, že pozitiva takového přístupu převyšují negativa o několik pater.

I při nejlepší upřímné snaze politika o pochopení problémů té které lokality nemá šanci jít do takové hloubky, jako člověk, který na tom místě žije dlouhá léta. Je to dáno tím, že osobní zkušenost je nepřenositelná a při předávání se vždy část informace ztratí.

Dále chceme vytvořit pro aktivní občany tak přátelské podmínky, aby svou energii nevyčerpávali na dlouhodobý a často marný boj s byrokratickým aparátem.

Máme v plánu zavést v Českých Budějovicích tzv. Participativní rozpočtování. Neobjevujeme Ameriku – tento model je funkční a je již dobře zavedený ve spoustě evropských měst a dokonce i v některých českých (např. Brno či některé části Prahy). Město ze svého rozpočtu každoročně vyčlení určitou sumu (např. 20 milionů) a stanoví podmínky soutěže. Na základě tohoto zadání pak budou občané do soutěže vytvářet a přihlašovat projekty. Jednou za čas pak bude probíhat hlasování na internetu, kdy bude moci každý občan rozdat určitý počet hlasů těm projektům, které mu připadají nejsmysluplnější. A projekty s největší podporou pak město dopracuje a zrealizuje.

Dalším naším návrhem je rozdělení města do menších městských částí, tak, jak to funguje např. v Praze. Nutnou podmínkou je nenavyšování stavu úředníků. Toho chceme dosáhnout tak, že tyto nové „malé radnice“ budou spravovány současným úřednickým aparátem a radní a zastupitelé se budou scházet v zasedací místnosti naší velké radnice, která je ostatně dnes z 90% nevyužitá.

Třetím prvkem je pak založení městského internetového fóra, kde budou občané moci snadno diskutovat o jednotlivých městských záležitostech a kde bude moci zaznít hlas všech. Nutné podmínky pro fungování takovéhoto fóra jsou uživatelská přívětivost a přehlednost. Takovéto fórum zjednoduší komunikaci mezi občany, úředníky a politiky a umožní občanům „palci nahoru nebo dolů“ on-line hodnotit činnost, nápady a rozhodnutí města. Inspiraci pro fórum jsme našli přímo uvnitř Pirátské strany, která je díky němu nejdynamičtější ze všech politických stran. A takovou dynamiku chceme přinést i Budějovicům.

V neposlední řadě pak budeme podporovat iniciativy požadující pořádání místních referend. Dnešní praxe je taková, že legislativa sice pořádání referend umožňuje, je však „dobrým zvykem“ politiků házet těmto iniciativám aktivních občanů klacky pod nohy. Uvědomujeme si zároveň, že před každým takovým referendem musí proběhnout důkladná veřejná diskuze, při které dostanou rovnoměrný prostor všechny zúčastněné strany.


Budějcké zastupitelstvo očima Pirátů

Informovanost lidí je pro Piráty jedna z hlavních priorit, proto vám přinášíme shrnutí zasedání městského zastupitelstva ze dne 16.9. Projednávali jsme například kontroverzní téma letiště, plánovanou rekonstrukci kulturního domu Slávie nebo přípravu k projektu Vltavské cyklostezky. Došlo také k obměně našeho klubu, po rezignaci Adély Kučerové se k nám připojil Pirát Josef Špak. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 4.11., o kterém vás budeme samozřejmě také informovat. Budeme ale moc rádi, když se přijdete podívat a třeba nám při vystoupení občanů sdělíte váš názor na věc, který je pro nás zásadní.

Co v září projednávaly komise města

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

Podporujeme výstavbu jihočeské cyklostezky

Z Nové Pece, kolem celé Lipenské přehrady, z Vyššího Brodu do Rožmberk nad Vltavou, dále pak do Krumlova a odtud přes Budějovice a Hlubokou k vodní nádrži Hněvkovice až do Týna nad Vltavou. To je plánovaný projekt Vltavské cyklostezky o délce více než 150 km. Některé úseky jsou již hotové, například z Budějc na Hlubokou a do Purkarce. Také v okolí Lipna je již na co navazovat. Po pravém břehu jezera vede cyklostezka již z Frýdavy až do Nové Pece a z Nové Pece do Jenišova je již také hotovo. U jiných částí není ale ještě ani naplánovaná přesná trasa.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice