splash image

Piráti chtějí více zeleně

Pavel Šramhauser | |

Stromy i další zeleň v ulicích jsou krásné, ale i užitečné. Skrz listy odpařují velké množství vody a tím výrazně ochlazují vzduch, což každý ocení hlavně během letních veder, která v poslední době Českou republiku zasahují častěji a častěji, stejně jako zbytek světa. Horko není jen nepříjemné, ve svých extrémech působí mnoha lidem vážné zdravotní potíže. Neméně závažné je znečištění tzv. pevnými prachovými částicemi, které do městského ovzduší vypouštíme různým spalováním, např. dieselu v automobilech. Jedním z nejúčinnějších a nejlevnějších řešení je mít všude dostatek zeleně, která alespoň část zachytí.

Více např. článek na global.nature.org

V neposlední řadě městské stromy, zejména pokud se jedná o vhodně zvolené druhy a pokud je o ně pečováno citlivě, poskytují životní prostor pro celou plejádu zajímavých brouků, ptáků nebo netopýrů.

Více např. zde.

Jedním z volebních témat českobudějovických Pirátů je i “ZELENÉ A ČISTÉ MĚSTO”. Piráti chtějí více zeleně.


Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

Radní měří všem tajným metrem

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme se ptali na zdůvodnění, proč rada (či jednotliví radní) odpustila parkovné organizátorů akcí pořádaných na náměstí s jednou výjimkou. Letos se překvapivě rozhodli neodpustit parkovné pořadateli adventních trhů.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice