splash image

Budějovice pro všechny generace

Ivo Vlasatý | |

Moderní civilizovaná společnost stojí na kvalitních veřejných službách. Bez nich nemohou Budějovice udržitelně prosperovat, být soudržné, nazývat se vyspělým městem. V řadě oblastí doplácíme na zanedbání v předchozích dekádách. Je čas to napravit. Přitom musíme dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Bez plýtvání, proti privatizaci zisků a socializaci nákladů!

Město, odkud mladí neutíkají

 • Vždy dostatek míst ve školkách. Školky nesmí být přeplněné. Připravíme je na přijímání dvouletých dětí. Nabídneme rodičům i možnost veřejných lesních školek a dětských skupin. Díky tomu nová místa zajistíme rychleji a levněji.
 • Kvalitní vzdělání a konec nesmyslné spádovosti základních škol. Budeme s řediteli pracovat na zlepšení kvality, zejména na školách s horší pověstí. Nabídneme třídy s prvky alternativní výuky. Přijímací řízení se přiblíží tomu do MŠ.
 • **Spolupráce s Jihočeskou univerzitou a vysokými školami. Podpora vědců, technologických inovací a start-upů. **
 • Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé kultuře: studentské festivaly, hudební kluby, ochotnická divadla, …
 • Obnovíme Studentský parlament. Zřídíme pro něj internetové stránky a diskusní fórum, umožníme hlasování on-line. Nepřítomní členové budou zastupitelní náhradníky.

Důstojné stáří

 • Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s neziskovými organizacemi i školami. Zkušenosti seniorů nepatří do starého železa, nově nabyté znalosti mohou uplatnit nejen v práci.
 • Mezigenerační komunitní centrum, kde se budou setkávat aktivity mládeže i seniorů.
 • Podpora aktivního stáří je přínosem pro kvalitu života, ale i zdraví (a tedy státní rozpočet). Dotační programy musí počítat i s podporou volnočasových aktivit občanů nad 65 let.
 • Hospicová péče a rozšíření kapacity domovů pro seniory. Vedle zajištění dostatku míst chceme zejména podporovat terénní péči a péči v rodinách.

Doprava s rozmyslem

 • Město si zaslouží moderní koncepci rozvoje dopravy. Do její přípravy od začátku zapojíme veřejnost i odborníky. Cílem je plán v základních obrysech podporovaný a dodržovaný stranami napříč spektrem i místními obyvateli.
 • Podporujeme dokončení dálničního obchvatu a dostavbu důležitých komunikací. Zaměříme se i na drobná opatření, která mohou zvýšit kapacitu křižovatek.
 • Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlná a bezpečná cyklistika. Urychleně realizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu uvnitř města.
 • MHD jako páteř dopravy. Hromadná doprava musí být pohodlná a spolehlivá. Podporujeme vyhrazené pruhy. Chceme skutečně funkční integrovaný dopravní systém. Nebudeme zdražovat jízdné, vyzkoušíme MHD zdarma. Více lidí v MHD znamená pohodlnější cestu pro ty, kdo musí autem.
 • Zastavíme financování letiště z městských peněz. V lepším případě přinese víc problémů, než užitku. V tom horším zůstane černou dírou na peníze daňových poplatníků.
 • A navíc: výstavba záchytných parkovišť, méně zbytečných semaforů a značek.

Bezpečí domova

 • Výběrové řízení na vrchního strážníka městské policie. Osobní ohodnocení strážníků za pozitivní přístup k občanům, ne jen rozdané pokuty.
 • Mapa kriminality a pozornost problémovým lokalitám – policie nesmí dopustit vznik míst nebo komunit, kde se nevymáhají zákony. Živnou půdou kriminality je sociální vyloučení a chudoba, nefunkční rodiny a drogové závislosti. Řešení těchto problémů je jediným dlouhodobě účinným řešením kriminality.
 • Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi. Město musí znovu vytvořit dostatečný bytový fond – a to i výstavbou vlastních bytů. Pokud možno spolufinancovanou z rozpočtu příslušného ministerstva.
 • Předcházení sociálnímu vyloučení. Město nesmí nečinně přihlížet nebo dokonce podporovat sestěhovávání chudých a sociálně slabých. To vede ke vzniku problematických lokalit. Podporujeme činnost asistentů prevence kriminality.
 • Racionální přístup k drogovým závislostem: posílení prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních rodin. Dostupné kvalitní vzdělání a sportovní a kulturní vyžití. Podpora terénní práce se závislými. Posílení kapacit doléčovacího zařízení, chráněného bydlení, pomoc vyléčeným s návratem do života bez drog.
 • Město a policie musí důsledně vymáhat plošný zákaz heren, když byl zaveden.

A na závěr:

 • Vodovody a kanalizace do městských rukou. Model, kdy město správu přirozeného monopolu svěřuje soukromému provozovateli, a ten na něm vydělává, je podle nás netransparentní a nehospodárný. Budeme usilovat o ukončení této smlouvy. Kompetentní, poctivé a transparentní řízení teplárny.

Krajské volby 2020

ZPRÁVA Z ČERVNOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v červnu k projednávání svých programů. Konečně se tedy opět po koronavirové krizi rozběhl standardní provoz komisí. Přinášíme vám krátký report z 6 aktivních komisí města. Přes prázdniny se většina komisí scházet nebude.

Zpráva z květnových komisí města

Přinášíme vám informace z komisí města, které zasedly v květnu k projednávání svých programů. Většina komisí se z důvodu koronavirových opatření nesešla a plánuje běžný provoz až v průběhu června. Přesto vám přinášíme alespoň krátké zpravodajství z komise sportovní, pro životní prostředí a cestovní ruch.

Pálit místo uhlí odpadky? Asi ano, ale...

Odpady. Velké téma současnosti a ještě větší do budoucna. Dnes to vypadá tak, že malou část umíme recyklovat nebo znovu využít a většina končí na skládkách. Nevím, jestli jste někdo skládku někdy navštívil, nebo v její blízkosti dokonce musel žít. To není hezké místo. Skládkování patří do minulosti. Navíc se blíží datum, po kterém už skládkování ani nebude možné.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice