Aktuálně z územního plánu | Obecně o územním plánu


Úkol č. 1 – Vytvoření návrhu zadání územního plánu.

Návrh zadání je první milník při tvorbě nového územního plánu.


19. 11. 2020 Mimořádné zasedání zastupitelstva města ke schválení zadání územního plánu

Dne 27. 11. 2020 proběhne speciální zasedání zastupitelstva města s jediným bodem programu, kterým bude právě zadání nového územního plánu. V této souvislosti je třeba podotknout, že jedním z důležitých podkladových materiálů jsou podání jednotlivých dotčených orgánů, sousedních obcí a připomínek veřejnosti. Zprvu to vypadalo, že jejich zveřejnění nebude možné, nicméně na žádost Pirátů provedl úřad anonymizaci tohoto materiálu a následně ho zveřejnil. Nezbývá nám, než poděkovat. Těšíme se na diskuzi na mimořádném zastupitelstvu, všichni jste zváni.


1. 6. 2020 První bilancování

Vážení přátelé nového územního plánu, jménem českobudějovických Pirátů chci poděkovat každému, kdo se zapojil do podání podnětů a připomínek k návrhu zadání nového územního plánu města. Ve stanovené lhůtě se jich sešlo na 260, což jistě není málo. Teď bude zajímavé sledovat, jak s nimi město naloží. Budeme Vás informovat.


27. 4. 2020 Návrh zadání znovu vyvěšen

Návrh zadání ÚP byl dnes znovu vyvěšen na úřední desku Bude zde po dobu 30 dnů, během kterých je otevřený pro připomínky veřejnosti.


21. 4. 2020 Návrh zadání - opakované vyvěšení

Podle posledních informací bude návrh zadání nového územního plánu vyvěšen znovu. A to v termínu od 27. 4. 2020 do 28. 5. 2020. Současně platí, že všechny podněty a připomínky, které byly podané v původní lhůtě, tj. od 2. 3. 2020 do 1. 4. 2020, jsou podané platně a budou vypořádané.


30. 3. 2020 Návrh územního plánu bude vyvěšen znovu

Vážení, dle posledních informací Vám oznamuji, že vzhledem k nedostupnosti úřední desky při omezeném provozu radnice bude návrh zadání nového územního plánu vyvěšen znovu. Nové lhůty tedy začnou běžet po novém vyvěšení.


23. 3. 2020 Lhůta pro připomínky k návrhu zadání územního plánu se prodlužuje

Termín pro podávání připomínek k návrhu zadání nového územního plánu se prodlužuje do 15. 4. 2020, pokud vládní opatření o omezení činnosti úřadů přestanou platit k 1. 4. 2020. Viz oficiální zpráva na stránkách města.


2. 3. 2020 Návrh zadání územního plánu zveřejněn na úřední desce

Na úřední desce Magistrátu města České Budějovice byl veřejnou vyhláškou zveřejněn návrh zadání územního plánu. Tím se otevřela lhůta pro podávání připomínek, která skončí 1. dubna 2020.


11. 2. 2020 Podklad pro návrh zadání - otevřené připomínky

Po včerejší poslední schůzce politické platformy vznikl první ucelený dokument k novému územnímu plánu, tzv. Podklad pro návrh zadání. Do pondělí 17. 2. 2020 je otevřený připomínkám politických stran. Po tomto termínu proběhne další kolo politického jednání, na kterém se připomínky vypořádají. Jsme rádi, že se do návrhu promítla velká část požadavků definovaných v naší politické vizi. Uděláme maximum proto, aby jich v konečném návrhu bylo co nejvíce.

Máte-li k Podkladu pro návrh zadání nějaké vlastní připomínky nebo chybí-li Vám v něm něco klíčového, napište prosím nejpozději do pátka 14. 2. 2020 na email lukas.mares@pirati.cz. Všechno zvážíme a případně předáme do další diskuze.

Díky za přečtení a zachování přízně.

P.s.: Město se nechalo naším webem inspirovat a vytvořilo vlastní. Jsme rádi, že občané dostanou veškeré dostupné informace přímo od zdroje. Určitě věnujte pozornost např. doplňujícím průzkumům a rozborům, které jsou kvalitně zpracované.


7. 1. 2020 Definování politických cílů nového územního plánu

Dnes se podruhé sešla politická platforma k novému územnímu plánu. Úkolem bylo definovat politické cíle jeho návrhu zadání.

Vycházeli jsme z politických vizí, které měly všechny zastupitelské kluby za úkol předem dodat. Ta pirátská je k nahlédnutí zde. Domácí úkol, na rozdíl od minule, tentokrát splnili ještě HOPB, ODS a STAN/Čisté Budějovice. Celkem se tedy sešly 4 dokumenty. Hnutí ANO, KSČM a spojený zastupitelský klub TOP09/Lidovci svou vizi pro rozvoj města na příštích 20 - 30 let nepředstavili. Obzvlášť škoda je to u ANO, kteří mají primátora a ve městě jsou (alespoň co do počtu zastupitelů) dominantní politickou silou.

Došlé materiály prošly nejprve rukama p. Grasseho. Ten je přečetl a sporná místa okomentoval. Požadavky lze v zásadě rozdělit do tří skupin. Akceptovány byly ty, ke kterým neměl p. Grasse žádné výhrady. Diskutovali jsme tam, kde byly. Velká část připomínek není v rámci ÚP řešitelná, takové byly vyřazeny. Některé bylo třeba blíže specifikovat, buď jsme se tedy domluvili, anebo je odročili na příště.

Důležité je poznamenat, že základní politické vize Pirátů pro nový územní plán, tedy

 • univerzitní město 21. století,
 • město prostoupené přírodou,
 • město s funkčními subcentry,
 • město rozvíjející se podél přirozených dopravních a kompozičních os a
 • město krátkých vzdáleností, pro cyklisty a chodce

  byly všemi přítomnými v zásadě akceptované. Nový územní plán se jejich duchem tedy bude s největší pravděpodobností řídit. I našich dílčích požadavků prošla celá řada. Za zmínku stojí například prověření odkrytí Mlýnské stoky na Senovážném náměstí, umístění Dlouhé louky pod zem, nebo, konzultace jednotlivých milníků s veřejností. A to formou jednak fyzických setkání, jednak prostřednictvím speciálního informačního webu, který město vytvoří. Pracovníci IT oddělení byli navíc upozorněni, že inspirovat se mohou i tímhle pirátským.

  Jsme rádi, že nám koalice umožňuje se na přípravě nového ÚP aktivně podílet. I když se v dílčích věcech neshodneme, dialog je vždycky prospěšný pro obě strany.


  17.12.2019 Výzva zastupitelským klubům k předložení politického zadání návrhu ÚP

  Dne 17.12.2019 proběhlo první setkání politické platformy. Všechny zastupitelské kluby byly vyzvány k předložení svých politických priorit, které budou následně prodiskutovány a na jejichž základě pak dojde k vytvoření návrhu zadání územního plánu. Jde o konkrétní politická stanoviska ke konkrétním podnětům. Při zpracování našich stanovisek budeme vycházet z podnětů územních skupin, naší vlastní metodiky a našeho volebního programu. Prostor pro vyjádření má však dostat i široká veřejnost, proto tímto vyzýváme každého, kdo by chtěl předložit našemu zastupitelskému klubu námět na přemýšlení a případně jeho předložení do politické diskuze ostatním stranám, aby jej zaslal na email lukas.mares@pirati.cz, a to do 1. 1. 2020 (včetně). Čím pečlivěji budou náměty podloženy argumenty, tím větší šanci mají dostat se do finálního návrhu zadání územního plánu. Nad každým námětem se zamyslíme a přijmeme k němu politické stanovisko, o kterém bude jeho předkladatel informován. Uvědomujeme si, že termín je šibeniční, ale to se nedá nic dělat.


  25.11.2019 Rada města schvaluje harmonogram ÚP, vzniká politická platforma ÚP

  Dne 25.11.2019 proběhlo jednání rady města, kde byl schválen harmonogram postupu prací nového ÚP. Dále byla představena politická platforma, která umožní všem zastupitelským klubům podílet se na jeho přípravě.


  16.9.2019 Projednání vzniku územního plánu na výboru zastupitelstva města

  Dne 4.9.2019 proběhlo jednání výboru zastupitelstva města pro veřejnou správu a IT o novém územním plánu. Účastnil se ho pan Ing. Lacina, vedoucí odboru územního plánování magistrátu města. Celý projekt představil a následně odpověděl na vznesené dotazy.


  23.8.2019 Město najalo nezávislého konzultanta pořízení územního plánu

  Dne 19.8.2019 bylo na radě města schváleno výběrové řízení na nezávislého konzultanta pořízení územního plánu. Tímto konzultantem bude Pavel Grasse.


  23.8.2019 Pracovní skupina k územnímu plánu vytvořena

  Dne 19.8.2019 byla na radě města schválena pracovní skupina k územnímu plánu. Z politiků v ní figuruje pouze jediný - Juraj Thoma. Kompetence pracovní skupiny nejsou známy, budou zřejmě vznikat ad hoc.


  19.8.2019 Zveřejňujeme podněty jednotlivých územních skupin

  Sběr podnětů jednotlivých územních skupin proběhl úspěšně, všechny byly ve stanoveném termínu odevzdány na odbor územního plánování. K nahlédnutí jsou zde.


  3.8.2019 Svoláno jednání Komise pro životní prostředí

  Komise pro ŽP Rady města České Budějovice se sejde k mimořádnému jednání k územnímu plánu ve čtvrtek 8.8. Své podněty týkající se životního prostředí ve městě v příštích letech můžete posílat našemu zástupci Danu Leštinovi na dan.lestina@gmail.com Aktualizováno: na jednání byl schválen Danem navržený materiál.


  31.7.2019 Přidán termín jednání územní skupiny č. 2

  Územní skupina č. 2 se sejde dne 8. srpna 2019 v 18:00 v restauraci U Flíčků, Husova třída.


  30.7.2019 Přidán termín jednání územní skupiny č. 1

  Územní skupina č. 1 se sejde dne 1. srpna 2019 v 17:00 v Klubu malých pivovarů Na Mlýnské stoce.


  15.7.2019 Výzva územním skupinám

  Odbor územního plánování Magistrátu města Českých Budějovic rozeslal výzvu územním skupinám k zapojení se do přípravy nového územního plánu.
 • Proč to děláme?

  V Českých Budějovicích se rodí nový územní plán.

  Ten určí podobu města na příštích 20 let. Zcela na místě je tedy otevřená komunikace radnice se svými občany. Město však v této oblasti dlouhodobě selhává. Rozhodli jsme se, že to tak nenecháme.

  Velcí hráči, např. developeři, mají k politikům mnohem jednodušší cestu než běžná veřejnost. Naším cílem je rovnější přístup všem.
  ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU
  Chci odebírat novinky o územního plánu v Českých Budějovicích.

  Zadat email