splash image

V Českých Budějovicích proběhne v pátek mimořádné zastupitelstvo k návrhu územního plánu

Lukáš Hypša | | zastupitelstvo

České Budějovice, 25. listopadu 2020 - V pátek 27. listopadu se setkají zastupitelé města Českých Budějovic na mimořádném jednání s jediným bodem programu - schválení zadání územního plánu. Piráti zvou širokou veřejnost a upozorňují, že územní plán je důležitý dokument, který značně ovlivní podobu celého města na další desetiletí. A zadání pro jeho novou verzi se právě nyní dostává do finále.

Místní Piráti se pod vedením Lukáše Mareše na přípravě nového územního plánu dlouhodobě podílí a o celém procesu přehledně informují na speciálním webu tak, aby si každý mohl návrh zadání prohlédnout a případně k němu napsat svou připomínku. Pirátským zastupitelům, konkrétně Janu Hoškovi a Josefu Špakovi, se také povedlo prosadit zveřejnění materiálu s popisem vypořádání připomínek občanů i institucí, který město předtím poskytovalo jen v papírové verzi na radnici a veřejnost k němu tak de facto neměla přístup.

„Jsme rádi, že územní plán, tento důležitý dokument, který například vymezuje zastavitelné a nezastavitelné plochy, je zase o krok blíž ke své nové podobě. Po celou dobu jsme se snažili informovat širokou veřejnost, aby měla možnost v souladu s pirátskými principy zasáhnout do toho, jak se budou České Budějovice dále rozvíjet. Nyní uvidíme, jak se k celému zadání územního plánu postaví zastupitelé na pátečním jednání, těšíme se na diskuzi a všechny zveme,“ říká předseda zastupitelského klubu Josef Špak.

Přípravu zadání sleduje kromě zastupitelů i člen komise pro životní prostředí Dan Leština, který dodává: „Komise už na samotném počátku tvorby tohoto dokumentu na můj návrh schválila ambiciózní doporučení, co všechno by měl územní plán z hlediska ochrany přírody splňovat. Jsem moc rád, že něco zohledněno bylo, ale podle mě by například text mohl jasněji preferovat přírodě blízká opatření na řekách a potocích před technickými úpravami. V návrhu by také šlo lépe zohlednit potřeby chráněných živočichů a rostlin. Budeme tedy sledovat, jak se s tím zpracovatel v nadcházejících měsících vypořádá (mimo jiné) v těchto ohledech, určitě i s tímto zadáním lze doporučení komise v následující fázi přípravy splnit.“

zastupitelstvo

INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÝCH KOMISÍ MĚSTA

Přinášíme vám informace z 5 proběhlých komisí rady města, které zasedly v září k projednávání svých programů.

Víceleté granty v ohrožení?

Na pondělním zastupitelstvu Jan Piskač upozornil na situaci s víceletými granty. Tento revoluční způsob financování projektů dotovaných městem byl v letošním roce svěřen k otestování kulturní komisi. Členové komise s žadateli o tyto granty odvedli spoustu poctivé práce, aby byly víceleté granty přiděleny těm správným uchazečům. Už i s ohledem na to, že se město uchází o kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. A přidělení prostředků na delší než roční období by mohlo přinést nový impuls a jistotu zajímavým kulturním akcím. Po otestování myšlenky víceletého financování v kultuře by měly tento způsob od příštího roku přijmout i další komise (sportovní, sociální, cestovní ruch…).

Piráti z Českých Budějovic upozorňují na rozhodnutí rady města, která se i přes rozhodnutí zastupitelů nechce soudit o pozemky na Děkanských polích, celý případ se tak znovu otevře na jednání zastupitelstva

Na pondělním jednání Rady města České Budějovice byl zařazen bod týkající se sporu o pozemky na Děkanských polích. V této věci již Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo 10. května 2021 o podání žaloby, ale nyní chce rada města doporučila zastupitelstvu toto rozhodnutí revokovat na základě právního vyjádření, který však dle zastupitelského klubu Pirátů nepřinesl žádné nové relevantní informace. Piráti dále upozorňují, že se vůbec nejedná o spor restituční, tedy o církevní restituce, nýbrž o spor týkající se historického majetku města.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice