splash image

MŮŽE PARK NA DUKELSKÉ UKÁZAT, JAK VTÁHNOUT OBČANY DO ROZHODOVÁNÍ…?

Lukáš Hypša | |

V posledních měsících prochází proměnou řada ikonických míst našeho města. Za zmínku stojí rekonstrukce Solnice na Piaristickém náměstí, umístění stromů na náměstí nebo plánovaná renovace Háječku. Jedním z dalších projektů se má stát revitalizace parku Dukelská.

První návrhy přišly již na jaře roku 2018, tehdejší radnice však nebyla příliš nakloněna větším úpravám. Občané se museli spokojit pouze se přesunutím kontejnerů na odpad a zrušením zbytečné a nevzhledné recyklační stezky.

Podzimní volby a částečná výměna vedení města však otevřela novou debatu ohledně revitalizace parku. Noví zastupitelé se shodli na obnově prostoru mezi mostem Kosmonautů (v Mánesově ulici) až po Krumlovský most a vyčlenili částku určenou pro tento projekt.

Ten je nyní ve fázi vytváření zadání. V souladu s naším programem zde chceme prosadit hlavně vytvoření přístupu k vodě, umístění co nejvíce městského mobiliáře, a obecně vytvoření pěkného prostředí parku. Kromě toho budeme apelovat na dodržení jednoduchých a levných zásad, díky kterým můžeme pomoci městské přírodě: aby se zachovalo co nejvíce starých stromů, aby se naplánovalo osévání a ošetřování trávníků i záhonů s ohledem na přírodu, aby se používaly domácí druhy dřevin a květin apod. Radnice také zamýšlí vytvořit nové dětské hřiště.

O budoucnosti parku však nebudou rozhodovat jen zastupitelé. Radnice dá v následujících týdnech možnost participace občanů skrz veřejná setkání či Facebookovou stránku, kde se můžete i vy vyjádřit k novému vzhledu parku. Na Facebooku by poté občané měli být pravidelně informování o vývoji projektu.Takový přístup je sice standardem v zahraničí a Piráti ho rozšiřují po různých místech České republiky, budějovičtí zastupitelé se s ním však teprve seznamují.

Na základě zadání bude vypsána architektonická soutěž, kde předpokládáme účast tří firem. Jejich studie potom budou předloženy veřejnosti k dalším připomínkám.

Na podzim poté speciální komise složená z politiků a architektů vybere finální návrh. Příští rok bude probíhat proces stavebního povolení a pokud vše půjde hladce v roce 2021 bychom se mohli dočkat nové podoby parku u Dukelské.

Podobných parků a nábřeží, které potřebují renovaci, je však našem městě celá řada. Revitalizace parku je proto jakýsi pilotní projekt realizace parkových úprav.


sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice