splash image

PIRÁTŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ VÝHRADY K ROZPOČTU NA PŘÍŠTÍ ROK

Bc. Jan Hošek, Svatomír Mlčoch | |

Přestože všichni zastupitelé Pirátské strany budou hlasovat pro nebo proti rozpočtu na příští rok dle svého vlastního rozhodnutí, jsou v rozpočtu města dvě podstatné rozpočtové položky, se kterými celý zastupitelský klub Pirátů vyjadřuje důrazný nesouhlas.

Prvním problematickým bodem je část rozpočtu, která je vyhrazena na bourání stávající Sportovní haly. “Uvědomujeme si potřebu mít schválený rozpočet pro příští rok. V návrhu vypracovaném převážně minulým vedením je i částka na zbourání sportovní haly, se kterým zásadně nesouhlasíme. Hala má být nahrazena projektem, jehož odhadovaná cena se za poslední rok mnohonásobně navýšila. Chceme zabránit nevratné škodě, která by mohla vzniknout zahájením demolice. Proto navrhneme vyřadit tuto problematickou položku, kterou můžeme důkladněji prodiskutovat na příštích zasedáních zastupitelstva.”, shrnuje pirátský zastupitel Jan Hošek.

Druhým problematickým bodem je položka rozpočtu, která je vyhrazená na příspěvek města k další etapě provozu letiště v Plané. “Pokud jde o financování provozu letiště, dotace pro rok 2019 již překračuje 25 miliónů Kč. Hodláme iniciovat debatu zastupitelů jak tuto částku v průběhu volebního období 2018 -2022 podstatně snížit nebo zcela eliminovat. Nelíbí se nám, že dosavadní provoz letiště, na kterém město nic nevlastní, stál městskou kasu už stovky miliónů korun aniž z toho měli běžní občané města prospěch ”, říká zastupitel Svatomír Mlčoch.

Piráti se pokusí o vyjmutí nebo úpravu těchto dvou položek z rozpočtu města a zasadí se o jejich nové důkladné projednání v příštím roce.


Budějcké zastupitelstvo očima Pirátů

Informovanost lidí je pro Piráty jedna z hlavních priorit, proto vám přinášíme shrnutí zasedání městského zastupitelstva ze dne 16.9. Projednávali jsme například kontroverzní téma letiště, plánovanou rekonstrukci kulturního domu Slávie nebo přípravu k projektu Vltavské cyklostezky. Došlo také k obměně našeho klubu, po rezignaci Adély Kučerové se k nám připojil Pirát Josef Špak. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 4.11., o kterém vás budeme samozřejmě také informovat. Budeme ale moc rádi, když se přijdete podívat a třeba nám při vystoupení občanů sdělíte váš názor na věc, který je pro nás zásadní.

Co v září projednávaly komise města

Komise jsou poradní orgán města. Každá komise má 11 členů a svou činnost vykonává 10 komisí dle různého zaměření. Město tak dostává informace a doporučení od komisí například pro dopravu, architekturu, školství…

Podporujeme výstavbu jihočeské cyklostezky

Z Nové Pece, kolem celé Lipenské přehrady, z Vyššího Brodu do Rožmberk nad Vltavou, dále pak do Krumlova a odtud přes Budějovice a Hlubokou k vodní nádrži Hněvkovice až do Týna nad Vltavou. To je plánovaný projekt Vltavské cyklostezky o délce více než 150 km. Některé úseky jsou již hotové, například z Budějc na Hlubokou a do Purkarce. Také v okolí Lipna je již na co navazovat. Po pravém břehu jezera vede cyklostezka již z Frýdavy až do Nové Pece a z Nové Pece do Jenišova je již také hotovo. U jiných částí není ale ještě ani naplánovaná přesná trasa.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice