splash image

PIRÁTŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ VÝHRADY K ROZPOČTU NA PŘÍŠTÍ ROK

Bc. Jan Hošek, Svatomír Mlčoch | |

Přestože všichni zastupitelé Pirátské strany budou hlasovat pro nebo proti rozpočtu na příští rok dle svého vlastního rozhodnutí, jsou v rozpočtu města dvě podstatné rozpočtové položky, se kterými celý zastupitelský klub Pirátů vyjadřuje důrazný nesouhlas.

Prvním problematickým bodem je část rozpočtu, která je vyhrazena na bourání stávající Sportovní haly. “Uvědomujeme si potřebu mít schválený rozpočet pro příští rok. V návrhu vypracovaném převážně minulým vedením je i částka na zbourání sportovní haly, se kterým zásadně nesouhlasíme. Hala má být nahrazena projektem, jehož odhadovaná cena se za poslední rok mnohonásobně navýšila. Chceme zabránit nevratné škodě, která by mohla vzniknout zahájením demolice. Proto navrhneme vyřadit tuto problematickou položku, kterou můžeme důkladněji prodiskutovat na příštích zasedáních zastupitelstva.”, shrnuje pirátský zastupitel Jan Hošek.

Druhým problematickým bodem je položka rozpočtu, která je vyhrazená na příspěvek města k další etapě provozu letiště v Plané. “Pokud jde o financování provozu letiště, dotace pro rok 2019 již překračuje 25 miliónů Kč. Hodláme iniciovat debatu zastupitelů jak tuto částku v průběhu volebního období 2018 -2022 podstatně snížit nebo zcela eliminovat. Nelíbí se nám, že dosavadní provoz letiště, na kterém město nic nevlastní, stál městskou kasu už stovky miliónů korun aniž z toho měli běžní občané města prospěch ”, říká zastupitel Svatomír Mlčoch.

Piráti se pokusí o vyjmutí nebo úpravu těchto dvou položek z rozpočtu města a zasadí se o jejich nové důkladné projednání v příštím roce.


Piráti otevírají jednání se starostkou Litvínovic o přemostění Vltavy

Českobudějovičtí Piráti navštívili starostku Litvínovic paní Alenu Novákovou ve věci informování se o stavu procesu pořízení nového mostu přes Vltavu. Paní starostka nám potvrdila, že obec Litvínovice je o obou variantách přemostění připravena s Českými Budějovicemi jednat. Dle jejího vyjádření jsou pro obec obě varianty – tedy most s návazností na ulici Papírenská (varianta A) nebo s návazností na L. B. Schneidera (varianta B) – přípustné, potřebují ovšem znát další informace.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice