splash image

Odhalujeme temné Budějovice. Město podporuje na Vltavě a Malši jediného podnikatele.

Ondřej Sekora | |

Město České Budějovice leží na soutoku řek Vltava a Malše. O tom, jak naplno a jen pro sebe využít potenciál obou řek, ví něco bratři Michal a Jiří Borovkovi. Navíc, z nadstandardních vztahů Jiřího Borovky s vedením města plynou dotace a bezplatná reklama.

Když se chystalo splavnění Vltavy v Českých Budějovicích, pan Jiří Borovka chytil šanci za pačesy a udělal z toho podnikání v rámci svého monopolu. Na začátku bylo „odkoupení“ nebytových prostor bývalých veřejných toalet u Dlouhého mostu. Tento obchod Jiřího Borovky s městem z roku 2011 má pachuť podivné směny pozemků. Bývalé záchodky s přilehlou zelení Jiří Borovka získal výměnou za zahradu v Husově kolonii. Za nebytové prostory záchodků doplatil 140 tisíc korun. Zahrada o výměře 370 m2 měla městu sloužila jako pozemek pro výstavbu Zanádražní komunikace. Tato etapa se ale již neuskutečnila a zahrada s chatkou v Husově kolonii stále existuje ve svém nezměněném stavu… V roce 2010 zaslal Michal Borovka, bratr Jiřího Borovky, jménem firmy A-Stav tehdejšímu náměstkovi Františkovi Jelenovi dopis, ve kterém ho informuje o svém zájmu vybudovat z bývalých záchodků kavárnu, která bude vzdávat hold Vojtěchu Lannovi. Celkové náklady na přestavbu, zastřešení a stavbu pergoly činily 5,3 milióny korun. Nájemce a provozovatel v jedné osobě, Michal Borovka projekt dofinancoval jen pětinou nákladů.

Pan Jiří Borovka začínal na Magistrátu města České Budějovice jako pracovník pro přípravu územně plánovací dokumentace a to do roku 2011. Na této pozici měl nejen nejlepší přístup k informacím o záměrech s městskými pozemky, ale přímo se na přípravě těchto záměrů podílel. Tento odbor spadal pod náměstkyni Popelovou. Jako člen ODS měl tedy blízko jak k paní náměstkyni, tak k bývalému primátorovi Juraji Thomovi. ODS vládla na budějovické radnici dost dlouho na to, aby Jiří Borovka se svým bratrem Michalem stihli založit několik firem, které dodávaly služby městu a městským společnostem. Jejich firmy měnily předměty podnikání a jedna ze společností, která se zabývala projekty ve stavebnictví a nakládání s odpady, změnila v roce 2005 předmět podnikání na lodní dopravu - právě v době, kdy krajský úřad připravoval projekt splavnění Vltavy

Jiří Borovka se z řadového zaměstnance magistrátu stal podnikatelem spolupracujícím s jihočeským krajem a náměstky českobudějovické radnice.

V roce 2011 Jiří Borovka spoluzaložil s Jihočeským krajem společnost Jikord, kterou jako jednatel řídí dodnes. Jikord zajišťuje v Jihočeském kraji dopravní obslužnost veřejnou dopravou. Jedním z jeho cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. V dozorčí radě této společnosti mimo jiné už při založení zasedl náměstek budějovického primátora Petr Podhola. V té samé době seděl Jiří Borovka v dozorčí radě Jihočeského vědeckotechnického parku, který poskytuje dotace podnikatelům. Dnes je také představitelem Společenství vlastníků jednotek na Jiráskově nábřeží a vlastníkem firmy Meliorace ČB.

Z bývalých záchodků u Dlouhého mostu tedy vznikla kavárna, kde si dveře podávali představitelé města i vlivní podnikatelé. V soukromé kavárně se například odehrávala jednání nadace Jihočeské cyklostezky. V kavárně sídlí infocentrum Stezky Vltavy, což je další projekt pana Jiřího Borovky, půjčovna kol a sportovních potřeb a hřiště. Od června také další hřiště, komunitní centrum BosoNoha. Bezplatnou reklamu soukromému projektu zařídilo město a regionální Českobudějovický Deník, který tam ke svému stolku láká čtenáře. Pásku při otevření slavnostně přestřihávali náměstci Petr Podhola a František Konečný. Ovšem mezi městem České Budějovice jako vlastníkem zeleně a kavárnou Lanna, potažmo firmou A-Stav, neexistuje žádná smlouva o pronájmu. Dětské hřiště BosoNoha vystavěla kavárna ze své iniciativy, bez výběrového řízení nebo projektu. Na stole odboru Správy veřejných statků už ale leží objednávka na veřejné osvětlení v blízkosti dětského hřiště. Dle vyjádření samotné kavárny si platili veškeré vybavení BosoNohy sami, ale díky tomu, že je na kavárnu Lanna navázaný Infopoint Stezky Vltavy, dostávají dotace na sportovní nebo kulturní akce, např. Silvestrovský ponor. Další Borovkova kavárna sídlí přímo na vodě na slepém rameni Malše. O propagaci se tentokrát postaral sám primátor Jiří Svoboda. Jakýkoliv pohyb od kavárny po vodě, od šlapadel po komentované prohlídky Budějovic na loďce zajišťuje firma pana Michala Borovky A-Stav Bohemia.

Markéta Kubešová, provozovatelka kavárny Lanna je zároveň předsedkyní spolku Vojtěcha Adalberta Lanny České Budějovice, na jehož konto šly letos od města dotace na propagaci webu Stezky řeky Vltavy, reklamu turistických plaveb na Malši, na provoz parku BosoNoha a jiných služeb cca 400 tisíc korun. Město Michala Borovku prezentuje jako jediného žadatele o tento druh podnikání. Jediný rozhodně není. Právě totiž vzniká písečná pláž na břehu Vltavy na úrovni stejnojmenného sídliště. S nápadem na tuto pláž přišla ve své žádosti před pár lety skupina Budějčáků včetně provozovatele blízké hospůdky.Nápad na plovoucí kavárnu byl součástí jednoho ze studentských projektů na proměnu slepého ramene. projektů revitalizace břehů realizovala jen kavárna a proč zrovna stejného podnikatele, který provozuje Lannu?

Podnikatelé, kteří by se tomuto oboro turismu rádi věnovali, mají před sebou překážky a nechuť města spolupracovat. Malše a Vltava jsou dlouhé dost. Ale bohužel, tady je Borovkovo a vládne tu ODS (bývalá i současná) spolu s ČSSD.


Piráti otevírají jednání se starostkou Litvínovic o přemostění Vltavy

Českobudějovičtí Piráti navštívili starostku Litvínovic paní Alenu Novákovou ve věci informování se o stavu procesu pořízení nového mostu přes Vltavu. Paní starostka nám potvrdila, že obec Litvínovice je o obou variantách přemostění připravena s Českými Budějovicemi jednat. Dle jejího vyjádření jsou pro obec obě varianty – tedy most s návazností na ulici Papírenská (varianta A) nebo s návazností na L. B. Schneidera (varianta B) – přípustné, potřebují ovšem znát další informace.

sleduj nás na facebooku
Naše faceboková stránka je: Piráti České Budějovice